DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13656
Title: Аналіз відповідальності майбутніх працівників психологічних служб
Authors: Дьоміна, Ганна Анатоліївна
Keywords: відповідальність
психологічна служба
працівники ПС
Issue Date: 2014
Publisher: ГО "Львівська педагогічна спільнота"
Citation: Дьоміна Г. А. Аналіз відповідальності майбутніх працівників психологічних служб / Г. А. Дьоміна // "Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.”: зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 7-8 лютого 2014 року): - Львів: ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2014. - С. 34-36
Abstract: Однією з професійно значущих якостей працівника психологічної служби є відповідальність. В контексті високих вимог до розвитку національної психологічної служби та підготовки її фахівців, проблема не сформованості відповідальності унеможливлює професійну діяльність та кваліфіковану допомогу, а отже, проблема формування відповідальності набуває особливої актуальності.
Description: 1. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери”], (7 листопада 2011 р.). – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2011. – 327 с. 2. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери”], (15 листопада 2012 р.). – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2012. – 300 с. 3. Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особістості: Навч. посібник / Кириленко Т.С. - К.: Либідь, 2007. - 256 с. 4. Дьоміна Г.А. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / Дьоміна Ганна Анатоліївна. – Київ, 2008. - 310 с. 5. Муздыбаев К. Психология ответственности / Муздыбаев К. – Л.: Наука, 1983. – 240 с. 6. Патинок О.П. Психологічні особливості відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника / Патинок О.П. // Актуальні проблеми психології: Зб. Наук. Праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 32. – С. 200-208. 7. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – 204 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13656
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domina G.A. 2014 Vidpovidalnist.pdfТези міжнародної конференції441.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.