DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13655
Title: Психологічні особливості особистісної зрілості майбутніх фахівців соціальної сфери у процесі професійної підготовки
Authors: Дьоміна, Ганна Анатоліївна
Keywords: особистісна зрілість
фахівець
соціальна сфера
професійна підготовка
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Дьоміна Г. А. Психологічні особливості особистісної зрілості майбутніх фахівців соціальної сфери у процесі професійної підготовки / Г. А. Дьоміна // Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери – освітня складова суспільного розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1 квітня 2014 року). - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманов, 2014. - С. 27-28
Abstract: Ціннісною характеристикою професійного зростання майбутнього фахівця соціальної сфери є розвиток його особистісної зрілості. Зазначений феномен є складним структурним утворенням та динамічним процесом, який формується під впливом різних факторів. Одним з важливих факторів становлення особистісної зрілості є спеціально організований процес навчання і виховання у вищому навчальному закладі. На даний час не існує цілісної моделі для розвитку особистісної зрілості майбутніх фахівців соціальної сфери у процесі професійної підготовки.
Description: 1. Дьоміна Г.А. Психологічні особливості емпатії студентів – майбутніх соціально-психологічних працівників / Г.А.Дьоміна // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. Праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Вип. 32. – С. 73-79. 2. Дьоміна Г.А. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / Г.А. Дьоміна. – Київ, 2008. – 310 с. 3. Кравець Г.Ю. Педагогические условия проявления личностной зрелости студентов в учебно-воспитальном процессе вуза: дис. … кандид. пед. наук: 13.00.01. / Г.Ю. Кравець. – Иркутск, 2005. – 182 с. 4. Потапчук Л. М. Психологічні особливості становлення особистісної зрілості старшокласників: дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Л.М. Потапчук. – Луцьк, 2001. – 205 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13655
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domina G.A. 2014 OZ faxivsiv cotc cferu.pdfТези міжнародної конференції359.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.