DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 19(29) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13616
Title: Психолого-педагогічні особливості використання мультимедійних технологій в навчальному процесі
Authors: Радченко, М. І.
Keywords: мультимедійні технології
мультимедія
активізація пізнавальної діяльності
мультимедійна презентація
наочність
мультимедийные технологии
мультимедія
активизация познавательной деятельности
мультимедийная презентация
наглядность
multimedia technologies
multimedia
activation of cognitive activity
multimedia presentation
evidentness
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Радченко М. І. Психолого-педагогічні особливості використання мультимедійних технологій в навчальному процесі / М. І. Радченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип 19 (29). - С. 146-150
Abstract: У статті розглядається проблема використання мультимедійних технологій в практиці вищої освіти. На основі аналізу різних підходів до трактування поняття уточнюється зміст поняття «мультимедійні технології». Висвітлюються психологічні особливості сприймання навчальної інформації, які необхідно враховувати при створенні мультимедійних презентацій, даються практичні рекомендації для більш ефективного їх використання.
В статье рассматривается проблема использования мультимедийных технологий в практике высшего образования. На основе анализа разных подходов к трактовке понятия уточняется содержание понятия "мультимедийные технологии". Освещаются психологические особенности восприятия учебной информации, которые необходимо учитывать при создании мультимедийных презентаций, даются практические рекомендации для более эффективного их использования.
In the article the problem of the use of multimedia technologies is examined in practice of higher education. On the basis of analysis of the different going near interpretation of concept maintenance of concept "multimedia technologies" is specified. Psychological features are illuminated perceptions of educational information, which must be taken into account at creation of multimedia presentations, practical recommendations are given for their more effective use.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13616
Appears in Collections:Випуск 19(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radchenko.pdf217.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.