DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 19(29) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13592
Title: Безкоштовна он-лайн освіта - революція в сучасному світовому освітньому просторі
Authors: Ворох, А. О.
Keywords: безкоштовна он-лайн освіта
дистанційна освіта
Інтернет-технології
відео-лекція
проект MIT OCW
проект EDx
Coursera
Академія Салмана Кхана
бесплатное он-лайн образование
дистанционное образование
Интернет-технологии
видео- лекция
проект MIT OCW
проект EDx
Coursera
Академия Салмана Кхана
Udacity
free online education
distance education
Internet technologies
video lecture
project MIT OCW
project EDx
Coursera
Salman Khan Academy
Udacity
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ворох А. О. Безкоштовна он-лайн освіта- революція в сучасному світовому освітньому просторі / А. О. Ворох // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип 19 (29). - С. 110-115
Abstract: У статті розглядається проблема організації безкоштовної он-лайн освіти в сучасному світовому освітньому просторі. В рамках статті проводиться аналіз організації дистанційної освіти в українських вищих навчальних закладах, визначаються переваги та недоліки такої освіти, досліджуються особливості визнаних світових освітніх он-лайн ресурсів.
В статье рассматривается проблема организации бесплатного он-лайн образования в современном мировом образовательном пространстве. В рамках статьи проводится анализ организации дистанционного образования в украинских вузах, определяются преимущества и недостатки такого образования, исследуются особенности признанных мировых образовательных он-лайн ресурсов.
The article deals with the problem of free online education in the modern world educational space. Within the article the analysis of distance education in Ukrainian universities, determined the advantages and disadvantages of such education, peculiarities recognized world of educational online resources.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13592
Appears in Collections:Випуск 19(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vorokh.pdf234.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.