DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 19(29) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13591
Title: Особистісне зростання як критерій людиномірності освітнього середовища професійної підготовки майбутнього педагога
Authors: Сегеда, Н. А.
Keywords: педагог
особистісне зростання
професіоналізація
освітнє середовище
людиномірність
професійна підготовка
педагог
личностный рост
профессионализация
образовательная среда
человекомерность
профессиональная подготовка
teacher
personal growth
professional development
educational environment
the measure of a man
professional training
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сегеда Н. А. Особистісне зростання як критерій людиномірності освітнього середовища професійної підготовки майбутнього педагога / Н. А. Сегеда // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип 19 (29). - С. 61-65
Abstract: У статті узагальнено історико-педагогічний досвід наукового осмислення проблеми особистісного зростання, визначено вихідні теоретичні положення та висвітлено концептуальні ідеї про особистісне зростання педагога, які орієнтують у створенні освітнього середовища відповідно до критерію його людиномірності.
В статье обобщен историко-педагогический опыт научного осмысления проблемы личностного роста. Определены главные теоретические положения и предложена концепция личностного роста педагога. Идеи автора ориентируют в создании человекомерной образовательной среды.
This article summarizes the historical experience of the scientific understanding of the problem of pedagogical of personal growth. Identify key theoretical provisions and proposed the concept of personal growth as a teacher. The author's ideas guide in creating a learning environment humanitarian education environment.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13591
Appears in Collections:Випуск 19(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seheda.pdf222.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.