DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13566
Title: Професійно-особистісний розвиток емоційної стійкості майбутнього фахівця соціальної сфери
Authors: Дьоміна, Ганна Анатоліївна
Keywords: професійно-особистісний розвиток
емоційна стійкість
фахівець соціальної сфери
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дьоміна Г. А. Професійно-особистісний розвиток емоційної стійкості майбутнього фахівця соціальної сфери / Г. А.Дьоміна // Вісник Інституту розвитку дитини (додаток): методичні та практичні матеріали (ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Дитинство. Освіта. Соціум", 20 лютого 2014 р.). - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 5. - С. 119-122
Series/Report no.: методичні та практичні матеріали;
Abstract: Розглядаючи емоційну стійкість, ми з’ясували, що вона займає значне місце у структурі професійних якостей майбутнього фахівця соціальної сфери. В своїй роботі даємо змістову характеристику рівнів розвитку емоційної стійкості молоді (майбутніх фахівців соціальної сфери).
Description: 1. Бучек Л.І. Про дослідження емоційної зрілості студентів педвузу / Л.І. Бучек // Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи. – Ч.1. – Ніжин, 1990. – С.87-88. 2. Дьоміна Ганна Анатоліївна. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / Дьоміна Ганна Анатоліївна. – Київ, 2008. - 310 с. 3. Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особістості: Навч. посібник / Т.С. Кириленко – К.: Либідь, 2007. - 256 с. 4. Пов’якель Н.І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н.І. Пов’якель. – Київ, 2004. – 40 с. 5. Семиченко В.А. Психологiя особистості / В.А. Семиченко – К.: Видавець Ешке О.М., 2001. – 427 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13566
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domina G.A. 2014 Emots. stiykist Tez.pdfТези міжнародної конференції553.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.