DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 19(29) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13521
Title: Структура творчої особистості як основа для розробки системи професійної підготовки майбутнього інженера-технолога
Authors: Лазарєва, Т. А.
Keywords: особистість
творча особистість
структура творчої особистості
система професійної підготовки майбутніх фахівців харчової галузі
личность
творческая личность
структура творческой личности
система профессиональной подготовки будущих специалистов пищевой отрасли
personality
creative personality
structure of creative personality
system training of future professionals’ food industry
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Лазарєва Т. А. Структура творчої особистості як основа для розробки системи професійної підготовки майбутнього інженера-технолога / Т. А. Лазарєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип 19 (29). - С. 27-31
Abstract: У статті розглядається проблема визначення понять “особистість”, “творча особистість”. Визначено, що особистість уявляє собою складну характеристику людини із внутрішніми складовими, які формуються у процесі суспільно-історичного, онтогенетичного та діяльнісного становлення людини. Запропоновано структуру творчої особистості, яку можна використовувати для розробки системи професійної підготовки майбутніх фахівців харчової галузі до творчої діяльності.
В статье рассматривается проблема определения понятий “личность”, “творческая личность”. Определено, что личность это сложная характеристика человека с внутренними составляющими, которые формируются в процессе общественно-исторического, онтогенетического и деятельностного развития. Предложена структура творческой личности, которую можно использовать для разработки системы профессиональной подготовки будущих специалистов пищевой отрасли к творческой деятельности.
n this article the problem definitions of "personality", "creative person" are considered. Determined that the person presents a complex human characteristics. It consists of internal components, which are formed in the process of human development. The structure of the creative personality is proposed. This structure can be used to develop a training system for future food industry professionals in creative activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13521
Appears in Collections:Випуск 19(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lazarieva.pdf214.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.