DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 18 (28) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13515
Title: Проблема створення "Еколого-орієнтованого освітнього середовища" в загальноосвітній школі та сучасні підходи до його оцінки в дослідженнях
Authors: Щербак, І. М.
Keywords: еколого-орієнтоване освітнє середовище
майбутній вчитель
школа
эколого-ориентированная образовательная среда
будущий учитель
школа
ekological orientated educational environment
future teacher
school
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Щербак І. М. Проблема створення "Еколого-орієнтованого освітнього середовища" в загальноосвітній школі та сучасні підходи до його оцінки в дослідженнях / І. М. Щербак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18 (28). -С. 168-171
Abstract: У статті розглядаються основні питання створення екологоорієнтованого освітнього середовища в умовах формування нової моделі освіти для сталого розвитку. Висвітлено важливість якісної підготовки майбутнього вчителя до створення екологоорієнтованого освітнього середовища в загальноосвітній школі.
В статье рассматриваются основные вопросы создания экологоориентированной образовательной среды в условиях формирования новой модели образования для устойчивого развития. Отражено важность качественной подготовки будущего учителя к созданию экологоориентированной образовательной среды в общеобразовательной школе.
In article discusses the basic issues of ekological orientated educational environment in the conditions of formation of a new model of education for sustainable development. It is reflected importance of high-quality preparation of future teacher to creation of the ekological orientated educational environment at general school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13515
Appears in Collections:Випуск 18 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shcherbak.pdf197.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.