DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 18 (28) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13500
Title: Теоретичне підґрунтя проблеми застосування принципів педагогічної фасилітації у професійній діяльності вчителя сучасної школи
Authors: Галіцан, О. А.
Keywords: педагогічна фасилітація
підготовка майбутніх учителів
система вищої освіти
педагогическая фасилитация
подготовка будущих учителей
система высшего образования
principle
pedagogical facilitation
future teachers’ training
the system of higher education
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Галіцан О. А. Теоретичне підґрунтя проблеми застосування принципів педагогічної фасилітації у професійній діяльності вчителя сучасної школи / О. А. Галіцан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18 (28). - С .129-132
Abstract: У статті розглядається проблема застосування принципів педагогічної фасилітації у професійній діяльності вчителя сучасної школи. Представлено результати теоретичного аналізу наукового фонду з проблематики підготовки майбутніх учителів як фасилітаторів у системі вищої освіти.
В статье рассматривается проблема применения принципов педагогической фасилитации в профессиональной деятельности учителя современной школы. Представлены результаты теоретического анализа научного фонда по проблематике подготовки будущих учителей как фасилитаторов в системе высшего образования.
The article highlights the problem of pedagogical facilitation principles implementation into the professional activity of a modern school teacher. There have been represented the results of the scientific fund analysis concerning the problem of future teachers’ training as facilitators in the system of higher education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13500
Appears in Collections:Випуск 18 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halitsan.pdf208.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.