DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 18 (28) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13495
Title: Сучасні проблеми і стан валеологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах
Authors: Ярка, М. О.
Keywords: валеологічна компетентність
холістичний підхід
модернізація та сучасна парадигма валеологічної освіти
валеологическая компетентность
холистический подход
модернизация и современная парадигма валеологического образования
valeological competence
holistic approach
modernization and contemporary paradigm of valeological education
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ярка М. О. Сучасні проблеми і стан валеологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах / М. О. Ярка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18 (28). - С. 124-128
Abstract: У статті розглядається питання валеологічних компетенцій, їхнього формування на снові інтердисциплінарного дискурсу. Пропонується спеціалізований підхід до предметно-тематичної систематизації навчального плану для студенів профільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.
В статье рассматривается вопрос валеологических компетенций, их формирования на основе интердисциплинарного дискурса. Предлагается специализированный подход к предметно-тематической систематизации учебного плана для студентов профильных факультетов высших педагогических учебных заведений.
The article discusses valeological competencies of their formation on again interdisciplinary discourse. A specialized approach to the subject-content systematic curriculum for students specialized faculties of higher educational institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13495
Appears in Collections:Випуск 18 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yarka.pdf283.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.