DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 18 (28) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13470
Title: Особливості формування професійного мислення як проблема організації процесу підготовки майбутніх фахівців-сходознавців
Authors: Федина, В. С.
Федина, Н. Д.
Keywords: наукове мислення
практичне мислення
мотиви
мисленнєва діяльність
научное мышление
практическое мышление
мотивы
мыслительная деятельность
scientific thinking
practical thinking
motivation
mental activity
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Федина В. С. Особливості формування професійного мислення як проблема організації процесу підготовки майбутніх фахівців-сходознавців / В. С. Федина, Н. Д. Федина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18 (28). - С. 112-115
Abstract: В даній статті розглядається проблема формування професійного мислення у майбутніх фахівців- сходознавців. Нашу увагу зосереджуємо на особливостях організації навчального процесу, в контексті якого здійснюється формування професійного мислення.
В данной статье рассматривается проблема формирование профессионального мышления у будущих специалистов-востоковедов. Наше внимание концентрируем на особенностях организации учебного процесса, в контексте которого осуществляется формирование профессионального мышления.
We regard in this article the professional thinking of future oriental specialists. We concentrate our attention on the features of the educational process, in which the professional thinking is formed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13470
Appears in Collections:Випуск 18 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FedynaV_FedynaN.pdf196.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.