DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 18 (28) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13432
Title: Педагогічні умови професійного розвитку шкільних бібліотекарів у системі післядипломної освіти
Authors: Чепурченко, О. В.
Keywords: професійний розвиток
педагогічні умови
безперервність
варіативність
інтерактивність
практикоорєнтовний характер навчання
випереджувальна спрямованість навчання
профессиональное развитие
педагогические условия
непрерывность
вариативность
интерактивность
практикоориентированный характер обучения
опережающая направленность обучения
professional development
pedagogical conditions
continuity
variability
interactivity
practice-oriented nature of learning
anticipatory orientation training
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Чепурченко О. В. Педагогічні умови професійного розвитку шкільних бібліотекарів у системі післядипломної освіти / О. В. Чепурченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18 (28). - С. 156-160
Abstract: У статті визначено й обґрунтовано педагогічні умови професійного розвитку шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти.
В статье определены о обоснованы педагогические условия профессионального развития школьных библиотекарей в системе последипломного педагогического образования.
The article identified and validated pedagogical conditions for professional development of school librarians in the system of postgraduate teacher education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13432
Appears in Collections:Випуск 18 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chepurchenko.pdf203.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.