DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 18 (28) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13424
Title: Досвід у структурі компетентності
Authors: Котикова, О. М.
Keywords: компетентність
досвід
навчальний досвід
професійний досвід
психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців
компетентность
опыт
учебный опыт
профессиональный опыт
психолого-педагогическая подготовка будущих специалистов
competency
experience
learning experience
professional experience
psychological and pedagogical preparing of future professionals
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Котикова О. М. Досвід у структурі компетентності / О. М. Котикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18 (28). - С. 10-14
Abstract: У статті проаналізовано тлумачення понять «компетентність» та «досвід», спільне та відмінне в їх характеристиках.
В статье проанализированы толкования понятий “компетентность”, “опыт”, общее и отличное в их характеристиках.
The article analyzes the meanings of such notions as «competency», «experience», common and differences in their characteristics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13424
Appears in Collections:Випуск 18 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotykova.pdf205.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.