DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13181
Title: Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі оцінювання навчальних досягнень з креслення майбутніх учителів технологій
Authors: Титова Наталія Михайлівна
Keywords: майбутні вчителі технологій
future teachers of technology
навчальні досягнення
academic achievement
якість освіти
quality education
креслення
grawings
MOODLE
Issue Date: 7-Dec-2011
Publisher: вид-во Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка
Citation: Титова Н. М. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі оцінювання навчальних досягнень з креслення майбутніх учителів технологій/ Н. М. Титова // Вісник Глухівського нац. пед. універ. Імені О. Довженка : збірник наук. праць. Вип. 19. - [редкол. : О.І.Курок (від. ред.) та ін.] / - Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. – C. 52-58
Series/Report no.: Педагогічні науки;Випуск 19
Abstract: У статті розглядається проблема підготовки майбутніх вчителів технологій, а саме запровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості оцінювання навчальних досягнень студентів. детально розглядаються переваги запровадження системи MOODLE в процесі викладання технічних дисциплін, зокрема курсу "Креслення" в НПУ імені М.П.Драгоманова
The article considers the problem of training future teachers of technology, particularly the introduction of information and communication technologies for the improvement of the quality assessment of students’ educational progress into educational process. The benefits of introducing the MOODLE system in the process of teaching technical subjects, including the course "Drawing" in the National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov are shown Key words: future teachers of technology, quality education, academic achievement, drawings, MOODLE.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13181
ISBN: 966-376-07-53
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tytova Gluchiv 2011.pdfТитова, стаття Глухів, 2011198.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.