DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13171
Title: Психологічні особливості емпатії студентів – майбутніх соціально-психологічних працівників
Other Titles: Psychological features of empathy students - future social and psychological staff
Authors: Дьоміна, Ганна Анатоліївна
Keywords: рівень емпатії молоді
Issue Date: 2013
Publisher: Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Citation: Дьоміна Г. А. Психологічні особливості емпатії студентів – майбутніх соціально-психологічних працівників / Г. А. Дьоміна // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. Праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Вип. 32. – С. 73-79.
Series/Report no.: Психологія;
Abstract: У статті розкриваються значення та особливості емпатії як одного з найважливіших особистісних рис фахівця соціальної сфери. На основі результатів емпіричного порівняльного дослідження емпатії дівчат та хлопців ми визначили високий, середній і низький рівень її розвитку та робимо висновок, що емпатія у дівчат має вищий рівень розвитку, ніж у хлопців.
Description: 1. Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Божович Л.И. – М.: Междунар. пед. академия, 1995. – 209 с. 2. Борисенко С.Б. Методы формирования и диагностики эмпатии учителей: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 “Общая педагогика, история педагогики и образования” / С.Б. Борисенко. – Л., 1988. – 14 с. 3. Василишина Т.В. Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т.В. Василишина. – К., 2000. – 20 с. 4. Гаврилова Т.П. Анализ эмпатийных переживаний младших школьников и младших подростков / Т.П. Гаврилова // Психология межличностного познания: статьи / Т.П. Гаврилова – М., 1981. – С.122-139. 5. Кротенко В.И. Психологические особенности эмпатии подростков: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогическая и возрастная психология” / В.И. Кротенко – К., 2001. – 19 с. 6. Менджерицкая Ю.А. Особенности эмпатии субъекта затруднённого общения / Ю.А. Менджерицкая //Прикладная психология. –1999. – №4. –С.54 – 64. 7. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений / Обозов Н.Н. – К.: Лыбидь, 1990. – 191 с. 8. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, КОО, 2000. –204с. 9. Сопиков А.П. Механизм эмпатии // Вопросы психологии познания людьми друг друга и самопознания: статті / А.П. Сопиков. – Краснодар, 1977. – С. 23 – 31.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13171
ISSN: 2072-4772
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domina G.A. 2017 Empatia .pdfстаття470.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.