DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12474
Title: Реформування системи професійної підготовки вчителів технологій в умовах входження в Європейський освітній простір
Authors: Корець, Микола Савич
Keywords: підготовка учителів технологій
Європейський освітній простір
реформування освіти
Issue Date: 2008
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Корець, Микола Савич. Реформування системи професійної підготовки вчителів технологій в умовах входження в Європейський освітній простір / М. С. Корець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - Вип. 13 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 120-123
Abstract: У статті обговорюється питання про перехід від традиційної системи професійної підготовки вчителів технологій в умови педагогічних університетів до підготовки фахівців як педагогічного, так і техніко-технологічного, економічного профілів в науково-навчальних комплексах, в яких забезпечується крізна технічна підготовка молоді, починаючи з робочих професій і закінчуючи підготовкою магістрів.
In the article a question comes into question about transition from the traditional system of professional preparation of teachers of technologies in the terms of pedagogical universities to preparations of specialists both pedagogical and технико-technological, economic types in cientificallyeducational complexes through technical preparation of young people is provided in which, since working professions and concluding by preparation of master’s degrees.
В статье обсуждается вопрос о переходе от традиционной системы профессиональной подготовки учителей технологий в условия педагогических университетов к подготовки специалистов как педагогического, так и технико-технологического, экономического профилей в научно-учебного комплексах, в которых обеспечивается сквозная техническая подготовка молодежи, начиная с рабочих профессий и заканчивая подготовкой магистров.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12474
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korets.pdf205.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.