DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Навчальні видання Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12349
Title: Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю
Authors: Вольнова, Леся Миколаївна
Keywords: криза
класифікація кризових ситуацій
психосоціальна допомога
crisis
crisis classification
psychosocial aid
Issue Date: 2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю : навчальний посібник / наук. ред. та керівник проблем. групи – Л. М. Вольнова. – К. , 2012. – 275 с.
Abstract: Навчальний посібник спрямований на розкриття теоретичних і практичних основ психосоціальної роботи із кризовою особистістю. Здійснені узагальнення щодо сутності критичних і кризових ситуацій, їх типології, характерних особливостей кризових станів та специфіки їх переживання особистістю дозволять студентам і практикуючим соціальним педагогам/працівникам підвищити рівень своєї обізнаності з означеною сукупністю питань. Представлена методологія кризової психосоціальної допомоги (зміст, стратегії, напрями, форми і методи) сприятиме формуванню у них готовності вирішувати типові задачі у сфері здійснення професійної допомагаючої діяльності. Суттєвою особливістю навчального посібника є представлення низки практичних рекомендацій, допоміжної літератури та методичного інструментарію (у додатках) щодо здійснення ефективної психосоціальної допомоги дорослим і дітям у різноманітних життєвих кризових ситуаціях (криза здоров’я, криза старіння, криза значущих відносин тощо). Загалом навчальний посібник побудований таким чином, щоб допомогти майбутнім і практикуючим соціальним педагогам/працівникам оперативно використовувати запропоновані матеріали не тільки з навчальною метою, але й на практиці.
In the book the theoretical and practical foundations of psychosocial work with the person in crisis presented. The essence of crisis situations, it's typology, characteristics and experiences of crisis conditions described. Content, strategy, directions, forms and methods of crisis psychosocial assistance to adults and children analyzed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12349
ISSN: 978-966-660-782-2
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volnova_psyhosoc.dopomoga u krizy.PDF3.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.