DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Навчальні видання Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12331
Title: Загальна психологія. Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи студентів
Authors: Вольнова, Леся Миколаївна
Keywords: методичні рекомендації
самостійна робота студентів
загальна психологія
Methodical guidelines
General Psychology
self and individual work
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ ім. М.П.Драгоманова
Citation: Вольнова Л.М. Загальна психологія. Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2014. – 95 с.
Abstract: Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи підготовлені відповідно до програми навчальної дисципліни «Загальна психологія». Матеріали даних рекомендацій для самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «Загальна психологія» певним чином структуровані. Зокрема: – на початку кожної теми подано методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при підготовці заданої теми; – означені основні поняття до кожної теми, які обов’язково мають бути відображені студентом у словнику психологічних термінів; – визначено питання для самоконтролю знань; – наведено список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, що передбачає анотування або ж конспектування вказаних робіт у цілому чи їх окремих частин (відповідно до теми та проблем, які розглядатимуться на практичному занятті); – запропоновано творчі завдання (проблемні ситуації), що спрямовані на розвиток умінь застосовувати набуті теоретичні знання в практиці психологічної роботи; – вказано рекомендовану основну та додаткову літературу.
Methodical guidelines for student's self and individual work to discipline "General Psychology".
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12331
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volnova_zagalna psyhol.samost.robota.PDF1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.