DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Навчальні видання Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11229
Title: Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» у двох частинах. – Ч. ІІ. Практична частина
Authors: Вольнова, Леся Миколаївна
Keywords: девіантна поведінка
діагностика девіантної поведінки
deviant behavior
diagnostics of deviant behavior
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» у двох частинах. – Ч. ІІ. Практична частина. – 2-ге вид., перероб і доповн. – К., 2016. – 193 с.
Abstract: У першій – теоретичній частині навчально-методичного посібника розглядається низка питань, що стосуються чинників виникнення девіантних проявів у поведінці, зокрема неповнолітніх, розкривається сутність та типологія окремих видів девіантної поведінки, особливості їх діагностики, профілактики та корекції. Автором представлено широкий понятійно-категоріальний апарат, що описує вказану проблему, подано завдання для самоконтролю та самостійної роботи. Корисними для читача будуть підібрані та подані у другій – практичній частині навчально-методичного посібника хрестоматійні матеріали, проблемні ситуації для психолого-педагогічного аналізу, діагностичні методики та зразки профілактично-корекційних програм. Може стати в нагоді всім, хто у своїй діяльності зустрічається з питаннями девіантної поведінки неповнолітніх.
Description: ВСТУПНЕ СЛОВО Тестові завдання для самоперевірки засвоєння основних теоретичних положень Проблемні ситуації для психолого-педагогічного аналізу Хрестоматійні матеріали ДОДАТКИ Додаток А Діагностичні методики вивчення причин та проявів девіантної поведінки Додаток А.1 Методики виявлення схильності до девіантної поведінки Додаток А.2 Методики виявлення загальних детермінант девіантної поведінки Додаток А.3.1 Методики виявлення психобіологічних та індивідуально-психологічних чинників поведінкових девіацій Додаток А.3.2 Методики вивчення проявів важковиховуваності Додаток А.3.3 Методики вивчення впливу сім’ї на виникнення девіацій Додаток А.3.4 Методики виявлення труднощів шкільної соціалізації Додаток А.3.5 Методики вивчення впливу зовнішнього середовища на соціалізацію неповнолітніх Додаток А.3.6 Методики вивчення впливу групи на особистість неповнолітнього Додаток А.4 Методики дослідження схильності до агресивної поведінки Додаток А.5 Методики діагностики схильності до делінквентної поведінки … Додаток А.6 Методики діагностики схильності до суїцидальних станів Додаток А.7.1 Методики на виявлення типу залежної поведінки Додаток А.7.2 Методики вивчення схильності до хімічних залежностей ……… Додаток А.7.3 Методики вивчення схильності до нехімічних залежностей Додаток Б Практичні матеріали щодо профілактики окремих проявів девіантної поведінки
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11229
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
volnova.profilactica deviantnogo.2 chastyna.PDF2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.