DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10867
Title: Проект стандарту вищої освіти України для підготовки бакалаврів, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 015 Професіна освіта. Технології виробів легкої промисловості
Authors: Гуменюк, Т.Б.
Зубар, Н.М.
Keywords: стандарт вищої освіти
професійна освіта
технології виробів легкої промисловості
компетентності
результати навчання
Issue Date: 2016
Publisher: ФО-П Поліщук О. В. Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2142 від 31.03.2005 м. Бровари
Citation: Проект стандарту вищої освіти. СВО_ПО_ТВЛП - 2016. Рівень вищої освіти – перший. Ступінь вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 01 Освіта. Спеціальність – 015 Професійна освіта. Технології виробів легкої промисловості. Кол.автор. Гуменюк Т.Б., Зубар Н.М. м. Бровари – 2016. – 25 с.
Abstract: Проект стандарту вищої освіти призначений для обговорення та внесення пропозицій у процесі розробки та затвердження стандарту вищої освіти для підготовки бакалаврів за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізацією «Технології виробів легкої промисловості») у вищих навчальних закладах України.
Проект стандарта высшего образования предназначен для обсуждения и внесения предложений в процессе разработки и утверждения стандарта высшего образования для подготовки бакалавров по специальности 015 Профессиональное образование (по специализации «Технологии изделий легкой промышленности») в высших учебных заведениях Украины.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10867
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVO_TVLP.pdf648.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.