DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10734
Title: Pedagogical situations and tasks as a means of training for professional activity
Other Titles: Педагогічні ситуації та задачі як засіб підготовки до професійної діяльності
Authors: Matviienko, Olena
Keywords: elementary school teacher
professional training
pedagogical problems
pedagogical situation
вчитель початкової школи
професійна підготовка
Issue Date: 2016
Publisher: Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India
Citation: Matviienko Olena. Pedagogical situations and tasks as means of training for professional activity / Olena Matviienko // Economics, management, law : сhallenges and рrospects: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. − Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India. 2016. − P. 204−208.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: This article is devoted to the actual problems of professional training of primary school teachers. The article clarifies the meaning of "pedagogical task" and the system of the pedagogical tasks as a method of professional abilities and skills formation of primary school teachers. The author stresses that ability to analyze pedagogical tasks and situations develops creative thinking and teaching ability in future primary school teachers
Стаття присвячена актуальним проблемам професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. У статті уточнюється значення поняття «педагогічна задача» і система педагогічних завдань як метод формування професійних умінь і навичок у майбутніх учителів початкової школи. Уміння аналізувати педагогічні завдання і ситуації розвиває у майбутніх вчителів творче мислення і педагогічний хист.
Description: 1. Беспалько В.П. О критериях качества подготовки специалиста / В.П. Беспалько // Вестник высшей школы. – 1989. – № 1. – С. 34. 2. Бех І.Д. Проблема методів виховання в сучасній школі / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1996. – №4. – С. 136–141. 3. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти / Н.В. Гузій. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 243 с. 4. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина, Н.В. Сухарев. – Гомель: Изд-во Гомельского гос. ун-та, 1996. – 57 с. 5. Кулюткин Ю.Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя / Ю.Н. Кулюткин // Вопросы психологии. – 1986. – № 2. – С. 21–30. 6. Леонтьев А.Н. Психология общения / А.Н. Леонтьев. – 2-е изд. исп. и доп. – М.: Смысл, 1997. – 365 с. 7. Матвієнко О.В. Методи конкретних педагогічних ситуацій / О.В. Матвієнко. – К. : Українські пропілеї, 2001. – 300 с. 8. Орлов А.А. Профессиональное мышление учителя как ценность / А.А. Орлов // Педагогика. – 1995. – №6. – С. 63–68. 9. Петько Л.В. Виховний потенціал методу ситуаційного аналізу («Case study» method) у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.Д.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. ; за ред. академіка В.І.Бондаря. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 27. – С. 133–140. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9455 10. Програма формування педагогічної культури батьків / За ред. В.Г. Постового. – К. : ДЦССМ, 2003. – 108 с. 11. Спирин Л.Ф. Эвристическая программа накопления информации о формировании профессионально значимых качеств у будущих учителей / Л.Ф. Спирин. – Кострома, 1989. – 17 с. 12. Pet’ko Lyudmila. The “Case Study” Method as Means of Formation of a Professionally Oriented Foreign Language Teaching Environment in University Conditions [Метод ситуаційного аналізу («case study» method) як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету]. / Lyudmila Pet’ko // Intellectual Archive. – 2015. – Volume 4. – No. 4 (July). Series "Education & Pedagogy". – Toronto : Shiny Word Corp. – PP. 48–65. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7974
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10734
ISBN: 978-617-7214-28-0
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matviienko Olena, 2016, India.pdfфахова стаття232.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.