DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського » Наукові праці Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10568
Title: Realization of Pedagogical Conditions of Forming Timbre- Acoustic Imagination in the Process of Vocal Preparation of Musical Art Teachers
Other Titles: Реалізація педагогічних умов формування темброво-слухових уявлень у процесі вокальної підготовки вчителів музичного мистецтва.
Authors: Tsyao Lin
Keywords: Musical Art teacher
vocal training
Chineese vocal music schools
pedagogical conditions
timbre- acoustic
imagination
humanization
вчитель музичного мистецтва
вокальна підготовка
педагогічні умови
темброво-слухові уявлення
гуманізація
Issue Date: 2014
Publisher: Toronto : Shiny Word Corp., Canada
Citation: Tsyao Lin. Realization of Pedagogical Conditions of Forming Timbre- Acoustic Imagination in the Process of Vocal Preparation of Musical Art Teachers / Tsyao Lin // Intellectual Archive. – 2014. – Volume 3. – No. 5 (September). – Toronto : Shiny Word Corp., Canada. – PP. 131–140.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: In the article the auther stresses on the necessity of forming timbre-acoustic imagination of future teachers of musical art which predetermines introduction in vocal practice of such pedagogical conditions: vocal-intonation mastering of vocal in different national schools, which gives the Chinese musicians a sure orientation in European classic music; an orientation on the increase of students’ vocal level (as organic unity of emotional and rational factors in a performance process); the providing of humanistic orientation in music masters’ vocal preparation; the creation of situation of success in the process of vocal studying (development students’ potential possibilities, transformation and realization their spiritual forces, stimulating their vocal skill).
В статті наголошується на необхідності формування темброво-слухових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва, що зумовлює впровадження у вокальну практику таких педагогічних умов: мовленнєво- інтонаційного освоєння вокалу різних національних шкіл, що надає китайським музикантам впевнене орієнтування в європейській класичній музиці; орієнтація на підвищення рівня вокальної майстерності студентів (передбачає органічну єдність емоціонального і раціонального факторів у виконавському процесі); забезпечення гуманістичної спрямованості вокальної підготовки вчителів музики (зумовлює посилення інтересу до роботи з дітьми, бажання оволодіти професією до такої міри, коли відкриваються перспективи педагогічних дій, професійної впевненості вчителя); створення ситуації успіху в процесі навчання вокалу (сприяє визволенню прихованих потенційних можливостей студентів, перетворенню та реалізації їхніх духовних сил, стимулює до вокального зростання й саморозвитку).
Description: 1. Ву Гуолінг. Китайська виконавська інтонація в європейській вокальній музиці ХІХХХ століть: автореф… канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Ву Гуолінг; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. – О., 2006. – 14 с. 2. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.А. Давидов. – Київ, 2004. – 345 с. 3. Мозгальова Н. Теоретико-методичні засади інструментально-виконавської підготовки вчителів музики / Н.Г.Мозгальова. – В. : «Меркьюрі-Поділля». – 486 с. 4. Пилипчук В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання / В.В. Пилипчук. – К. : «Педагогічна думка». – 2007. – 176с. 5. Філософський енциклопедичний словник/[заред. В.Шинкарука] –К.: «Абрис», 2002. –742 с. 6. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. / С.Е.Фейнберг. – М. : Музыка,1960. – 598 с. 7. Хоу Цзянь. Художній світ китайської народної опери: діалог культур : автореф… дис. канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Хоу Цзянь; Нац. муз. акад. України імені П.І.Чайковського. – К., 2010. – 18 с. 8. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М. : Просвещение, 1969. – 77 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10568
ISSN: 1929-4700
Appears in Collections:Наукові праці Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsyao Lin,l 2016, Canada.pdfфахова стаття176.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.