DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського » Наукові праці Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10253
Title: Pedagogical principles of formation pupils’ artistic orientations for school education system
Other Titles: Педагогічні принципи формування мистецьких орієнтацій учнів у системі шкільної освіти
Authors: Pan'kiv, Lyudmila Ivanivna
Keywords: artistic education
artistic orientations
pedagogical principles
pupils
мистецька освіта
мистецькі орієнтації
педагогічні принципи
школярі
Issue Date: 2016
Publisher: Les Editions L'Originаlе, Paris (France)
Citation: Pan’kiv L.I. Pedagogical principles of formation pupils’ artistic orientations for school education system / L.I.Pan’kiv // Economics, management, law:realities and perspectives: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. − Les Editions L'Originаlе, Paris (France), 2016. – P. 463-466.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The features of pupils’artistic education are considered, pedagogical principles of puples’ artistic orientations formation in the conditions of stufying activity are presented.
Розглянуто особливості мистецької освіти школярів, визначено педагогічні принципи формування мистецьких орієнтацій учнів в умовах загальноосвітньої школи.
Description: 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник /С.У. Гончаренко. - К. : «Либідь», 1997. – 374 с. 2. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М.Падалка. − К. : Освіта України, 2008. – 274 с. 3. Петько Л.В. Виховний і професійний аспекти музично-педагогічної спрямованості навчання іноземної мови студентів ВНЗ у системі музично-педагогічної освіти / Л.В.Петько // Музика та освіта : науково- метод.журнал / засн. МОН України, НАПН України, Київська дитяча академія мистецтв ; гол.ред. Л.М. Масол. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – № 3. – C. 14–18. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7872 4. Петько Л.В. Особистість. Соціум. Навчальне Середовище / Л.В. Петько // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 101–109. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7918 5. Петько Л.В. Активізація творчого розвитку особистості учнів як фактор педагогічної майстерності вчителя іноземної мови / Л.В.Петько // Директор школи, ліцею, гімназії: всеукр. наук.-практ. журнал / засн. МОНмолодьспорту України, НАПН України, НПУ імені М.П.Драгоманова ; голов. ред. О.І. Виговська. – 2010. – № 2. – С. 99–103. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7840 6. Петько Л.В. Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів мистецьких спеціальностей ВНЗ у процесі фахової підготовки / Л.В.Петько // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 6. – Частина 3. – Ч. 3. – С. 57–62. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7445 7. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. пос. / О.П.Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10253
ISSN: 978-617-7214-26-6
Appears in Collections:Наукові праці Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pan'kiv LI, France, 2016.pdfфахова стаття211.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.