DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10008
Title: Творчий підхід в організації естетичного виховання дітей дошкільного віку в історії зарубіжної педагогічної думки
Authors: Донченко, О.В.
Котенко, О.О.
Keywords: педагогічна думка зарубіжжя
естетичне виховання
діти дошкільного віку
педагогическая мысль зарубежья
эстетическое воспитание
дети дошкольного возраста
foreign pedagogical idea
aesthetic education
preschool-age children
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Донченко О.В. Творчий підхід в організації естетичного виховання дітей дошкільного віку в історії зарубіжної педагогічної думки / О. В. Донченко, О. О. Котенко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – C. 97-101.
Abstract: У статті висвітлюються питання творчого підходу в естетичному вихованні дітей дошкільного віку в історії педагогічної думки зарубіжжя. Аналізуються та систематизуються прогресивні ідеї видатних зарубіжних педагогів минулого щодо використання творчого підходу в естетичному вихованні дітей, узагальнюється досвід використання творчого підходу педагогів до організації навчально-виховного процесу в закладах для дітей, що існували в розглянутий період.
В статье освещаются вопросы творческого подхода в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста в истории педагогической мысли зарубежья. Анализируются и систематизируются прогрессивные идеи выдающихся зарубежных педагогов прошлого о применении творческого подхода в эстетическом воспитании детей, обобщается опыт использования творческого подхода педагогов к организации учебно-воспитательного процесса в существующих в исследуемый период учреждениях для детей.
The article considers questions of creative approach to aesthetic education of pre-school-age children in history of foreign pedagogical idea. It analyses and systematizes progressive ideas of outstanding foreign teachers of the past about creative approach applying for aesthetic education children; the author generalizes the experience of the use teachers’ creative approach in organization of training and educational process in existing establishments for children of considered time.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10008
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Donchenko.pdf219.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.