Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Вплив Інтернету та телебачення на формування особистості учнів молодшого шкільного віку, які проживають у гірському середовищі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Хімчук, Л. І.
dc.date.accessioned 2012-08-12T22:29:44Z
dc.date.available 2012-08-12T22:29:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Хімчук, Л. І. Вплив Інтернету та телебачення на формування особистості учнів молодшого шкільного віку, які проживають у гірському середовищі / Л. І. Хімчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26. – С. 166-170. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/978
dc.description.abstract У статті викладено теоретичний огляд сучасних досліджень проблеми взаємовпливу технологізації нашого суспільства і специфіки особливого природно-етнічного гірського середовища, в якому перебувають учні молодшого шкільного віку, забезпечення інформаційної безпеки школярів. Проаналізовано закономірності й особливості цього феномену. Вирізнено основні поняття означеної проблеми: “кібер-простір”, “Інтернет-аддікт”, “телеманія”, “Інтернет-залежність” та механізми їх виникнення. З’ясовано рівень інформованості батьків про наслідки користування телевізором та комп’ютером. ru_RU
dc.description.abstract The theoretical review of current research problems of mutual technologization our society and the specifics of the special nature of the ethnic mountainous environment in which students are school age, information security students. Regularities and features of the phenomenon. Pointed out the basic concepts definite problem: “cyber – space”, the “Internet – addikt”, “telemaniya”, “Internet – dependence” and their formation mechanisms. It is shown awareness of the consequences of parents use TV and computer. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject комп’ютерні мережі ru_RU
dc.subject Інтернет ru_RU
dc.subject Інтернет-залежність ru_RU
dc.subject телеманія ru_RU
dc.subject кібер-простір ru_RU
dc.subject Інтернет-аддікт ru_RU
dc.subject computer network ru_RU
dc.subject Internet ru_RU
dc.subject Internet - addiction telemaniya ru_RU
dc.subject Cyber – space ru_RU
dc.subject the Internet – addikt ru_RU
dc.title Вплив Інтернету та телебачення на формування особистості учнів молодшого шкільного віку, які проживають у гірському середовищі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics