Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Вплив розлучення батьків на життєдіяльність дитини молодшого шкільного віку

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Руденко, Ілона Миколаївна
dc.date.accessioned 2011-10-25T20:11:36Z
dc.date.available 2011-10-25T20:11:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Руденко, Ілона Миколаївна. Вплив розлучення батьків на життєдіяльність дитини молодшого шкільного віку : автореферат дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 / І. М. Руденко ; наук. консультант Т. В. Говорун ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/83
dc.description.abstract Вперше до наукового обігу введено поняття "життєдіяльність дитини молодшого шкільного віку, яка пережила розлучення". Виділено й охарактеризовано суспільно-діяльнісний та індивідуально-психічний її рівні. Цілісно розглянуто подію розлучення як динаміку негативних явищ (дестабілізація емоційних стосунків між подружжям, напружені батьківсько-дитячі взаємини до та після розлучення). Досліджено соціальну ситуацію розвитку молодших школярів після розлучення (частоту та характер взаємин між членами неповної сім'ї, вибір і тривалість дружніх стосунків з однокласниками), їх учбову (рівень успішності, негативні чиники впливу) та позашкільну діяльність. Проаналізовано психологічні зміни в особистості дітей, які пережили розпад сім'ї (виразність і стійкість емоційних переживань, ставлення до батьків). Показано відмінності у життєдіяльності молодших школярів залежно від тривалості часового проміжку після розлучення батьків. Розроблено й апробовано психокорекційну програму надання таким дітям психологічної допомоги. Проаналізовано психологічні особливості розвитку особистості дитини у сім'ї після розлучення батьків. Визначено деструктивні чинники взаємин між подружжям та їх вплив на особистість дитини, а також соціальні умови сприятливого перебігу її адаптації до нових стосунків з батьками у неповній сім'ї. Проаналізовано психологічні наслідки дестабілізації емоційних стосунків між батьками для дитини, узагальнено соціально-психологічний досвід життєдіяльності дитини у неповній сім'ї. З'ясовано, що розлучення батьків обумовлює появу деструктивних почуттів (провини, невпевненості у собі, тривожності, боязкості), які діти переживають протягом тривалого часу після розлучення. Доведено можливість зменшення їх негативного впливу на особистість молодшого школяра шляхом проведення психокорекційної роботи з використанням когнітивно-поведінкового підходу з елементами арт-, казко- й ігротерапії, психодрами та психогімнастики. ru_RU
dc.description.abstract In dissertation work adduce theoretical generalization and experimental research of problem of influencing divorcing resulted on the vital functions of junior school age children, that was in the systematizations of scientific sources, exposed aspects in vital functions of junior pupils the period after divorcing: composition of the reorganization domestic systems; features of mutual relations between the members of the reorganization families; educational, out-of-school activity; specific of comradely relationships with class-mates; psychological descriptions of junior pupils depending of the type of the family and from duration of sentinel interval from the moment of structural deformation of family. It proved, that structural deformation of family affects appearance in psychical organization of junior pupil’s sense of guilt in the divorcing parents; the destructive experience (diffidence, sense of guilt, sense of inferiority, anxiety, defencelessness) during great while after a divorce. It proved, that possibility of reduction of their negative influence on personality of junior pupil’s with application of active methods of psychological help. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher НПУ імені М.П.Драгоманова ru_RU
dc.subject життєдіяльність дитини молодшого шкільного віку ru_RU
dc.subject розлучення батьків ru_RU
dc.subject соціальна ситуація розвитку молодшого школяра ru_RU
dc.subject дружні стосунки з однокласниками ru_RU
dc.subject учбова діяльність молодшого школяра ru_RU
dc.subject психологічні характеристики молодшого школяра ru_RU
dc.subject часовий проміжок з моменту розлучення ru_RU
dc.subject психокорекційна програма надання психологічної допомоги ru_RU
dc.subject просвітницька робота ru_RU
dc.subject vital activity of junior school age child ru_RU
dc.subject divorce of parents ru_RU
dc.subject social situation of development of junior school age child ru_RU
dc.subject society with class-mates ru_RU
dc.subject educational activity of junior school age child ru_RU
dc.subject psychological descriptions of junior school age child ru_RU
dc.subject temporal interval from the moment of divorce ru_RU
dc.subject psihocorectsiyna program of psychological help ru_RU
dc.subject elucidative work ru_RU
dc.subject.classification 159.922.73:314.554(043) ru_RU
dc.title Вплив розлучення батьків на життєдіяльність дитини молодшого шкільного віку ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics