Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Становление и развитие спортивного танца в мире

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Тракалюк, Т.А.
dc.date.accessioned 2014-11-05T17:29:18Z
dc.date.available 2014-11-05T17:29:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Тракалюк Т.А. Становление и развитие спортивного танца в мире / Т.А. Тракалюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт: збірник наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. - Випуск 9 (50)14. – С. 144-149 uk_UA
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5963
dc.description.abstract В даній статті розглядаються історичні аспекти розвитку спортивного танцю, тенденції та особливості розвитку спортивного танцю у світі. Висвітлюється історія створення перших міжнародних організацій зі спортивних танців, перших публікацій і книг по танцям. Також, у статті представлені найвідоміші танцівники світу, котрі відповідають різним періодам становлення спортивних танців. Були виявлені особливості функціонування організаційно-управлінської системи спортивних танців у світі, а також визначені роль та місце спортивного танцю в системі спорту. Вивчення даних питань дає вагомий внесок для наступних досліджень особливостей становлення та розвитку танцю в Україні. uk_UA
dc.description.abstract В данной статье рассматриваются исторические аспекты развития спортивного танца, тенденции и особенности развития спортивного танца в мире. Освещается история создания первых международных организаций по спортивным танцам, первых публикаций и книг по танцам. Также, в статье представлены самые известные танцоры мира, которые соответствуют разным периодам становления спортивных танцев. Выявлены особенности функционирования организационно-управленческой системы спортивных танцев в мире, а также определены роль и место спортивного танца в системе спорта. Изучение данных вопросов дает весомый вклад для дальнейших исследований особенностей становления и развития танца в Украине. uk_UA
dc.description.abstract In this article the historical aspects of development of sport dance, tendency and feature of development of sport dance are examined in the world. History of creation of the first international organizations is illuminated on sport dances, first publications and books on dances. Also, the best-known dancers of the world, that correspond to the different periods of standing of sport dances, are presented in the article. Educe of feature of functioning of the organizationally-administrative system of sport dances in the world, and also a role and place of sport dance are certain in the system of sport. The study of these questions gives a ponderable deposit for further researches of features of becoming and development of dance in Ukraine. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова uk_UA
dc.subject спортивный танец uk_UA
dc.subject спортивний танець uk_UA
dc.subject sport dance uk_UA
dc.subject развитие uk_UA
dc.subject розвиток uk_UA
dc.subject development uk_UA
dc.subject история спортивного танца uk_UA
dc.subject історія спортивного танцю uk_UA
dc.subject history of sport dance uk_UA
dc.subject спортивные федерации uk_UA
dc.subject спортивные федерации uk_UA
dc.subject sport federations uk_UA
dc.title Становление и развитие спортивного танца в мире uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics