Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Вербальна та невербальна відносини у спортивних іграх (на прикладі футболу)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Дейнеко, І. В.
dc.contributor.author Костенко, М. П.
dc.contributor.author Швець, С. В.
dc.date.accessioned 2024-02-26T14:21:16Z
dc.date.available 2024-02-26T14:21:16Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Дейнеко, І. В. Вербальна та невербальна відносини у спортивних іграх (на прикладі футболу) / І.В. Дейнеко, М. П. Костенко, С. В. Швець // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15 : Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – Вип. 2 (174). – С. 59-64. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/44229
dc.description.abstract Метою нашого дослідження є пояснення дій гравця в умовах вкрай обмеженого часу для ефективної взаємодії під час гри. Вербальне спілкування у футболі стає вже більш передбачливим і суперник до цього швидко пристосовується. Отже, в ідеалі гравці мають спілкуватися один з одним невербально, щоб бути більш непередбачуваними для суперника. Запропоновані нами футбольні вправи, можуть допомогти покращити взаємодії, як з м’ячем так і без нього. Вони можуть використовуватися, як для покращення спілкування у молодіжних футбольних командах так і для їх техніко-тактичних дій. Ми пропонуємо вкласти у футбольний контекст: невербальне спілкування з гравцями по команді та суперниками є найважливішим джерелом інформації для гравців. Ще у своїх дослідженнях ми звертаємо увагу на важливість зорового сприйняття під час гри, що є важливою інформацією при тренуванні футболістів. Поєднання методів вербального і невербального спілкування, зможемо надати інформації гравцям на футбольному полі, що допоможе їм швидше та краще приймати рішення як під час гри, так і поза ним. Такі просторові відносини між колегами по команді, тренером, суперником та рефері створюють нові перспективи навчання у футболі і застосування нових методичних форм у тренувальному процесі. uk
dc.description.abstract The purpose of our research is to explain the actions of the player in the conditions of extremely limited time for effective interaction during the game. Verbal communication in football is becoming more predictable and the opponent quickly adapts to it. So, ideally, players should communicate with each other non-verbally in order to be more unpredictable for the opponent. The football exercises we offer can help improve interactions, both with and without the ball. They can be used both to improve communication in youth football teams and for their technical and tactical actions. We propose to put into the football context: non-verbal communication with teammates and opponents is the most important source of information for players. Even in our research, we pay attention to the importance of visual perception during the game, which is important information when training football players. Combining verbal and non-verbal communication methods, we will be able to provide information to players on the football field, which will help them make decisions faster and better both during and outside the game. Such spatial relationships between teammates, the coach, the opponent and the referee create new prospects for training in football and the application of new methodological forms in the training process. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова uk
dc.subject спілкування у футболі uk
dc.subject вербальне uk
dc.subject невербальне uk
dc.subject методи спілкування uk
dc.subject спортом взаємодії uk
dc.subject communication in football uk
dc.subject verbal uk
dc.subject non-verbal uk
dc.subject methods of communication uk
dc.subject sports interaction uk
dc.title Вербальна та невербальна відносини у спортивних іграх (на прикладі футболу) uk
dc.title.alternative Verbal and non-verbal communication in sports games(on the example of football) uk
dc.type Article uk
dc.identifier.udc 613.9:37.011.3-796.11 (045)
dc.identifier.doi https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.2(174).14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics