Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Formation of patriotism among first-year students in classes on the fundamentals of a healthy lifestyle

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Zenina, I. V.
dc.contributor.author Kuzmenko, N. V.
dc.date.accessioned 2024-02-26T13:55:48Z
dc.date.available 2024-02-26T13:55:48Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Zenina, I. V. Formation of patriotism among first-year students in classes on the fundamentals of a healthy lifestyle / I.V. Zenina, N. V. Kuzmenko // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15 : Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – Вип. 2 (174). – С. 19-22. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/44219
dc.description.abstract At the current stage of national spiritual revival. In connection with the protracted economic crisis (which has affected the social sphere) and the war that is plaguing another river, the problem of forming a sense of love for Fatherlands among the younger generations, the power of young people has become increasingly important sovereignty, active participation in activity and creative life is becoming increasingly important. This aspect of education may become the primary developing, stabilizing, scientific-cognitive and cultural institution of matrimony, the civil-patriotic formation of youth, the formation of historical memory. This is a way to teach young people to evaluate historical phenomena on the basis of the principles of historical reliability, science, humanism, kindness, as well as a position of safety and intergenerational communication, creation guarantees of security of the Ukrainian nation. The State National Program “Osvita” (“Ukraine XXI century"), the Laws of Ukraine “About illumination”, “About illegal middle illumination” designate illumination tasks as strategic. Love before the Batkivshchyna, awareness of one’s community commitment on the basis of national and human spiritual values, strengthening the ranks of a citizen and a patriot of Ukraine to become rich and increase on this basis cultural and creative potential of our people. The Concept of civic education of the individual in the context of the development of Ukrainian statehood notes that the goal civic education is the formation of a “conscious citizen, patriot, professional, that is, a person with his inherent personal qualities, with character traits, worldview and abilities by thoughts, actions and behavior aimed at self-development and development of democratic civil society in Ukraine [1]. uk
dc.description.abstract У духовному відродженні нації на сучасному етапі у зв'язку із затяжною економічною кризою (що торкнулася соціальної сфери) і війною, що триває вже два роки, все більшої ваги набуває проблема формування у молодого покоління почуття любові та прихильності до Батьківщини. Активна участь у діяльності та творчій інтерес у житті стає все більш важливим для того щоб донести інформацію в зрозумілій для сучасної молоді формі. Цей аспект освіти може стати основним інститутом розвитку та стабілізації формування громадянського патріотизму у молоді, формування історичної пам'яті, надання їй наукового, пізнавального та культурного спрямування. Таким чином можна навчати молодь оцінювати історичні явища на прикладах історичної достовірності, науки, гуманізму, доброти та позиції безпеки та спілкування між поколіннями, гарантій створення національної безпеки України. Національна державна програма «Освіта» («Україна 21 століття»), Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» своїм стратегічним завданням вважають виховання в студентства любові до Батьківщини. Необхідність піднімати національні та загальнолюдські духовні цінності, зміцнювати та збагачувати статус народу та патріотів України та на цій основі підвищувати культурний та творчий потенціал народу. У «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» на меті розвитку Української держави та громадянської освіти є формування «свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини, наділеної властивими особистісними якостями та рисами характеру». Стверджується, що, світогляд та компетенції через думки та дії, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні [1]. uk
dc.language.iso en uk
dc.publisher Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова uk
dc.subject war uk
dc.subject Ukraine uk
dc.subject economic crisis uk
dc.subject youth uk
dc.subject society uk
dc.subject patriotism uk
dc.subject війна uk
dc.subject Україна uk
dc.subject економічна криза uk
dc.subject молодь uk
dc.subject суспільство uk
dc.subject патріотизм uk
dc.title Formation of patriotism among first-year students in classes on the fundamentals of a healthy lifestyle uk
dc.title.alternative Формування патріотизму у студентів першого курсу на заняттях з основ здорового способу життя uk
dc.type Article uk
dc.identifier.doi https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.2(174).04


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics