Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Study of psychological characteristics of learning stress in students

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Soha, Serhii
dc.contributor.author Mykhailenko, Vadym
dc.contributor.author Dobrovolskyi, Volodymyr
dc.date.accessioned 2024-02-26T13:36:50Z
dc.date.available 2024-02-26T13:36:50Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Soha, S. Study of psychological characteristics of learning stress in students / S. Soha, V. Mykhailenko, V. Dobrovolskyi // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15 : Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – Вип. 2 (174). – С. 16-19. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/44218
dc.description.abstract The degree of influence of stressors on our body can be different: from mild excitement in anticipation of, say, a trip on vacation, to a severe psychosomatic disorder of post-traumatic stress. In any case of manifestation of stress, it affects all components of our individuality (individuality itself), such as memory, thinking, language, emotional and volitional sphere. However, this does not mean that stress is only evil, trouble, it is also the most important tool for training and hardening a person, since stress helps to increase the resistance of the psyche and the body in general, training its adaptive mechanisms. Stress is our faithful ally in continuous adaptation to any changes in the environment. For some students, student life is associated with student societies, communication with interesting people, various activities and fun. For others, it is a serious test, a life change, a difficult life situation to which it is necessary to adapt. Students are young and face various problems, new learning conditions require more independence, responsibility, self-organization, and not all students are ready to solve numerous problems and tasks. Which gives life. In any case, studying at a higher educational institution is stressful for many students. The student needs to overcome difficulties, master new roles and modify old ones, adapt to new life conditions. There is a lot of evidence that chronic stress is a companion of student life. Researchers note that the causes of stress in students are related to problems of finances, housing, security, etc. The stress experienced by students can affect learning (acquiring, applying, and processing knowledge), which hinders academic performance. Problems with academic performance also create discomfort, as a result of which general stress increases. uk
dc.description.abstract Ступінь впливу стресорів на наш організм може бути різною: від легкого хвилювання в очікуванні, скажімо, поїздки у відпустку, до важкого психосоматичного розладу посттравматичного стресу. У будь-якому випадку прояву стресу, він впливає на всі компоненти нашої індивідуальності (саму індивідуальність), такі як пам'ять, мислення, мова, емоційно-вольова сфера. Але це не означає, що стрес – це лише зло, неприємність, це ще й найважливіший засіб навчання і загартування людини, оскільки стрес сприяє підвищенню опорності психіки та організму в цілому, тренує його пристосувальні механізми. Стрес – наш вірний союзник у постійній адаптації до будь-яких змін навколишнього середовища. Для деяких студентів студентське життя асоціюється зі студентськими товариствами, спілкуванням з цікавими людьми, різноманітними заходами та розвагами. Для інших – це серйозне випробування, зміна життя, складна життєва ситуація, до якої необхідно адаптуватися. Студенти молоді та стикаються з різноманітними проблемами, нові умови навчання вимагають більшої самостійності, відповідальності, самоорганізації, не всі студенти готові вирішувати численні проблеми та завдання, ситуації що дає нам життя. У будь-якому випадку навчання у вищому навчальному закладі для багатьох студентів є стресом. Учневі необхідно долати труднощі, опановувати нові ролі та змінювати старі, адаптуватися до нових умов життя. Є багато доказів того, що хронічний стрес є супутником студентського життя. Дослідники зазначають, що причини стресу у студентів пов’язані з проблемами фінансів, житла, безпеки тощо. Стрес, який відчувають студенти, може впливати на навчання (набуття, застосування та обробку знань), що перешкоджає успішності. Проблеми з успішністю також створюють дискомфорт, внаслідок чого підвищується загальний стрес. uk
dc.language.iso en uk
dc.publisher Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова uk
dc.subject study uk
dc.subject stress uk
dc.subject analysis uk
dc.subject students uk
dc.subject factors uk
dc.subject influence uk
dc.subject дослідження uk
dc.subject стрес uk
dc.subject аналіз uk
dc.subject студенти uk
dc.subject фактори uk
dc.subject вплив uk
dc.title Study of psychological characteristics of learning stress in students uk
dc.title.alternative Вивчення психологічних особливостей навчального стресу у студентів uk
dc.type Article uk
dc.identifier.doi https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.2(174).03


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics