Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

The influence of military-sports all-around training on the health of cadets of the security and defense sector

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Otkydach, Vladyslav
dc.contributor.author Bohdanov, Mykhailo
dc.contributor.author Bondarovitch, Oleg
dc.date.accessioned 2024-02-26T13:34:35Z
dc.date.available 2024-02-26T13:34:35Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation Otkydach, V. The influence of military-sports all-around training on the health of cadets of the security and defense sector / V. Otkydach, M. Bohdanov, O. Bondarovitch // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15 : Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – Вип. 2 (174). – С. 12-16. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/44217
dc.description.abstract The experience of combat operations in the anti-terrorist operation in the east of Ukraine and the war of the russian federation against Ukraine proved the need to develop and improve the military-applied physical skills of servicemen in moving on the battlefield, overcoming obstacles in full equipment and means of ballistic protection, firing small arms from various positions, throwing grenades, close combat (especially all-style combat). There are different approaches to the content of special physical training of cadets. The influence of military-sports all-around training on the health of cadets of the security and defense sector. The results of the study demonstrate a statistically significant improvement in the level of physical health of EG cadets. No statistically significant changes were noted in the representatives of the CG. uk
dc.description.abstract Досвід бойових дій в антитерористичній операції на сході України та війні Російської Федерації проти України, довів необхідність розвитку та удосконалення військово-прикладних фізичних навичок військовослужбовців з пересування на полі бою, подолання перешкод у повному спорядженні та засобах балістичного захисту, ведення вогню зі стрілецької зброї з різних положень, метання гранат, ближнього бою (в особливості всестильового бою). Існують різні підходи до змісту спеціальної фізичної підготовки курсантів. Проте недостатньо обґрунтовано використання засобів фізичного виховання в системі спеціальної фізичної підготовки, які найбільшою мірою впливають на формування психофізичної готовності майбутніх офіцерів до ведення безпосередніх бойових дій в сучасних умовах. Аналізуючи вимоги навчально-бойової та бойової діяльності до професійної підготовленості військовослужбовців можна зазначити, що для ефективного виконання завдань система спеціальної фізичної підготовки (СФП) має бути спрямована на формування професійних навичок діяти у складних та небезпечних умовах. Стаття присвячена актуальному питанню покращення здоров'я курсантів сектору безпеки і оборони. Гіпотезою дослідження є твердження науковців про поступове покращення стану здоров'я курсантів завдяки заняттям військово-прикладними видами спорту. До дослідження залучено 74 курсантів контрольної групи, які навчалися за чинною системою фізично підготовки та 45 курсантів експериментальної групи, які займалися за експериментальною авторською програмою СФП, яка включає засоби військово-спортивних багатоборств. Результати дослідження демонструють статистично достовірне покращення показника рівня фізичного здоров'я курсантів ЕГ. У представників КГ статистично достовірних змін не відмічено. uk
dc.language.iso en uk
dc.publisher Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова uk
dc.subject military-sport all-around uk
dc.subject health status uk
dc.subject cadets uk
dc.subject higher military educational institutions uk
dc.subject військово-спортивне багатоборство uk
dc.subject курсанти uk
dc.subject вищі військові навчальні заклади uk
dc.subject стан здоров'я uk
dc.title The influence of military-sports all-around training on the health of cadets of the security and defense sector uk
dc.title.alternative Вплив військово-спортивних багатоборств на здоровʼя курсантів сектору безпеки та оборони uk
dc.type Article uk
dc.identifier.doi https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.2(174).02


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics