Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Використання системи комп’ютерної алгебри Maple при вивченнi курсу „Алгебра i теорiя чисел”

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Требенко, Дмитро Якович
dc.contributor.author Требенко, Оксана Олександрівна
dc.date.accessioned 2023-03-17T10:19:32Z
dc.date.available 2023-03-17T10:19:32Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Требенко, Д. Я. Використання системи комп’ютерної алгебри Maple при вивченнi курсу „Алгебра i теорiя чисел” : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д. Я. Требенко, О. О. Требенко. – Київ : НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2014. – 532 с. uk
dc.identifier.isbn 978-966-660-936-9
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/39445
dc.description.abstract У навчальному посiбнику розглядаються можливостi використання системи комп’-ютерної алгебри Maple для супроводу навчання вищої алгебри в унiверситетi. Змiст посiбника повнiстю вiдповiдає дiючiй програмi курсу „Алгебра i теорiя чисел” для математичних спецiальностей педагогiчних унiверситетiв. Посiбник мiстить початковi вiдомостi про Maple, типовi задачi курсу, вмiння розв’язувати якi є необхiд-ною умовою свiдомого опанування теоретичного матерiалу курсу, показником сформо-ваностi базових навичок. Основнi теоретичнi вiдомостi, винесенi на початок кожного параграфу, допомагають видiлити головне, найсуттєвiше в темi. Кожний тип завдань супроводжується зразком аналiтичного розв’язання (без використання комп’ютера) та зразком перевiрки в Maple (iз використанням комп’ютера). Наявнiсть 25 варiантiв завдань дозволяє iндивiдуалiзувати навчальний процес. Посiбник призначений для студентiв математичних спецiальностей вищих педагогiч-них навчальних закладiв. Вiн також може бути з успiхом використаний при викладаннi курсу вищої математики для студентiв технiчних спецiальностей. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова uk
dc.title Використання системи комп’ютерної алгебри Maple при вивченнi курсу „Алгебра i теорiя чисел” uk
dc.type Textbook/tutorial uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics