Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Browsing Навчальні видання факультету математики, інформатики та фізики by Title

ISSN: 2310-8290

Browsing Навчальні видання факультету математики, інформатики та фізики by Title

Sort by: Order: Results:

 • Франчук, Василь Михайлович (Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  Навчальний посібник призначено для використання в навчальному процесі при вивченні курсів «Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі» та «Адміністрування навчальних комп’ютерних систем». У посібнику ...
 • Требенко, Дмитро Якович; Требенко, Оксана Олександрівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009)
  Навчальний посібник відповідає діючій програмі курсу ,Алгебра і теорія чисел" для математичних спеціальностей педагогічних університетів. Крім теоретичного матеріалу розглянуто багато прикладів, що ілюструють теорію, ...
 • Требенко, Дмитро Якович; Требенко, Оксана Олександрівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018)
  Навчальний посiбник вiдповiдає дiючiй програмi курсу „Алгебра i теорiя чисел” для математичних спецiальностей Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М. П. Драгоманова. Книга є продовженням частини 1 посiбника. Крiм ...
 • Требенко, Дмитро Якович; Требенко, Оксана Олександрівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014)
  У навчальному посiбнику розглядаються можливостi використання системи комп’-ютерної алгебри Maple для супроводу навчання вищої алгебри в унiверситетi. Змiст посiбника повнiстю вiдповiдає дiючiй програмi курсу „Алгебра i ...
 • Жалдак, Мирослав Іванович; Михалін, Геннадій Олександрович; Біляй, Іванна Михайлівна (2014)
  В посібнику подано основні поняття стохастики. Введення основних понять стохастики базується на використанні однієї з ймовірнісних мір – статистичної ймовірності (відносної частоти) Pn (A) ∗ відбування події А в серії ...
 • Січкар, Тарас Григорович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2021)
  Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання та оцінювання знань студентів. Курс лекцій розроблений н основі багаторічного досвіду викладання автором ...
 • Жалдак, Мирослав Іванович; Михалін, Геннадій Олександрович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Наведено основні теоретичні відомості та ілюстративні приклади і рисунки, зразки розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язання. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, ...
 • Шут, Микола Іванович; Левандовський, Всеволод Всеволодович; Січкар, Тарас Григорович; Янчевський, Леонід Каземірович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2017)
  В посібнику представлено експериментальні роботи, що пропонуються для проведення у навчально – науковій лабораторії спеціального фізичного практикуму. Посібник містить 4 окремих розділи (модулі). Кожен з них спрямований ...
 • Січкар, Тарас Григорович; Рокицький, Максим Олександрович; Касперський, Анатолій Володимирович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання та оцінювання знань студентів. Практикум є путівником по практичним заняттям, які розділені на три модулі: ...
 • Жалдак, Мирослав Іванович; Кузьміна, Наталія Михайлівна; Михалін, Геннадій Олександрович («Довкілля-К», 2010)
  Наведено основні теоретичні відомості та ілюстративні приклади і рисунки, зразки розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язування. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, ...
 • Unknown author (Полтава : «Довкілля-К», 2010)
  Наведено основні теоретичні відомості та ілюстративні приклади і рисунки, зразки розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язування. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, ...
 • Жалдак, Мирослав Іванович; Вітюк, О. В. (РННЦ ДІНІТ, 2004)
  У посібнику показано можливості комп’ютерної підтримки навчальної діяльності на уроках геометрії від 6-го до 11-го класу на основі розроблених авторами педагогічних програмних засобів GRAN-2D та GRAN-3D.
 • Горбачук, Іван Тихонович; Горбачук, Василь Олександрович; Гаврилюк, Михайло Михайлович; Луценко, Вадим Юрійович; Мусієнко, Юлія Анатоліївна; Пудченко, Сергій Анатолійович (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020)
  Навчально-методичний посібник «Лабораторні роботи з обладнанням PHYWE. Фізика. 9 клас» призначений для учнів, вчителів фізики та студентів фізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ. Він містить поради щодо ...
 • Горбачук, Іван Тихонович; Горбачук, Василь Олександрович; Гаврилюк, Михайло Михайлович; Луценко, Вадим Юрійович; Мусієнко, Юлія Анатоліївна; Пудченко, Сергій Анатолійович (Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Навчально-методичний посібник «Лабораторні роботи з обладнанням PHYWE. Фізика. 9 клас» призначений для учнів, вчителів фізики та студентів фізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ. Він містить поради щодо методики організації ...
 • Жалдак, Мирослав Іванович; Горошко, Ю. В.; Вінниченко, Є. Ф. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  У посібнику розглянуто можливості використання комп’ютера для супроводу навчання математики в середніх навчальних закладах. На численних прикладах демонструється розв’язування за допомогою комп’ютера різного роду задач з ...
 • Жалдак, Мирослав Іванович; Михалін, Геннадій Олександрович; Деканов, Станіслав Якович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  У посiбнику здiйснено оригiнальне подання iнтеграль- ного числення функцiй однiєї змiнної. Введено iнтеграли Ньютона – Лейбнiца, Рiмана та Стiлтьєса, дослiджено їхнi властивостi, взаємозв’язки та застосування. Кожен ...
 • Жалдак, Мирослав Іванович; Михалін, Геннадій Олександрович; Деканов, Станіслав Якович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012)
  У посібнику оригінально подано інтегральне числення функцій однієї змінної. Введено інтеграли Ньютона – Лейбніца і Рімана, наведено їх властивості, взаємозв’язки та застосування. Кожен підрозділ містить: 1) теоретичні ...
 • Шут, Микола Іванович; Вернидуб, Роман Михайлович; Возний, Петро Олексійович; Благодаренко, Людмила Юріївна; Горбачук, Іван Тихонович; Касперський, Анатолій Володимирович; Січкар, Тарас Григорович; Бондаренко, Сергiй Іванович (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2002)
  Методичні рекомендації для викладачів і студентів підготовлено на основі розробленого навчальним відділом НПУ імені М.П.Драгоманова і схваленого Науково-методичною Радою університету “Положення про систему ...
 • Струтинська, Оксана Віталіївна (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2020)
 • Франчук, Наталія Петрівна; Чичкан, Юлія Сергіївна (Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023)
  В програмі наведено зміст варіативної навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики» для підготовки бакалаврів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Фізика): 1) додаткова ...

Search DSpace


Browse

My Account