Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів з фізики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Пустовий, О. М.
dc.date.accessioned 2012-01-04T00:03:59Z
dc.date.available 2012-01-04T00:03:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Пустовий О. М. Значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів з фізики / О. М. Пустовий // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.245-249. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/294
dc.description Pustovyj O. N. Value of modern scientific achievements in formation scientific attitude the future teachers of physics. ru_RU
dc.description.abstract У статті показано значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів фізики. На прикладі сучасних наукових досягнень, роз’яснюються методики наукових пошуків, мотивів та засобів завдяки яким вчені прийшли до них. Засвоєння методики наукових пошуків сприяє більш глибокому розумінню змісту науки та формуванню творчих якостей майбутніх вчителів фізики. ru_RU
dc.description.abstract В статье показано значение современных научных достижений в формировании научного мировосприятия будущих учителей физики. На примере современных научных достижений, объяснены методики научных поисков, мотивов и методов, благодаря которым ученые пришли к ним. Усвоение методики научного поиска дает возможность более глубоко осмыслить содержание науки и сформировать творческие качества будущих учителей физики. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject титанові сплави ru_RU
dc.subject композити ru_RU
dc.subject нанотехнології ru_RU
dc.subject графен ru_RU
dc.subject нанотрубки ru_RU
dc.subject мезофаза ru_RU
dc.subject орієнтаційний порядок ru_RU
dc.subject нематичний рідкий кристал ru_RU
dc.subject домени Капустіна-Вільямса ru_RU
dc.subject титановые сплавы ru_RU
dc.subject композиты ru_RU
dc.subject нанотехнологии ru_RU
dc.subject графен ru_RU
dc.subject нанотрубки ru_RU
dc.subject мезофаза ru_RU
dc.subject ориентационный порядок ru_RU
dc.subject нематический жидкий кристалл ru_RU
dc.subject домены Капустина- Вильямса ru_RU
dc.title Значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів з фізики ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics