Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Професійна майстерність виклачада як умова ефективного дидактичного процесу в університеті

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Періг, І. М.
dc.date.accessioned 2012-01-03T23:41:09Z
dc.date.available 2012-01-03T23:41:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Періг І. М. Професійна майстерність виклачада як умова ефективного дидактичного процесу в університеті / І. М. Періг // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.230-235. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/291
dc.description Perig I. М. Professional skill as a teacher effective didactic process at the university. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглянуто явище педагогічної майстерності викладача вищої школи, його особливості і структуру. Запропоновано анкету “Викладач очима студентів” як один із діагностичних інструментаріїв вивчення рівня педагогічної майстерності. ru_RU
dc.description.abstract В статье рассмотрено явление педагогического мастерства преподавателя высшей школы, его особенности и структуру. Предложено анкету “Преподаватель глазами студентов” как один из диагностических инструментариев изучения уровня педагогического мастерства. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject педагогічна майстерність ru_RU
dc.subject професійна компетентність ru_RU
dc.subject професіоналізм ru_RU
dc.subject педагогічні здібності ru_RU
dc.subject педагогическое мастерство ru_RU
dc.subject профессиональная компетентность ru_RU
dc.subject профессионализм ru_RU
dc.subject педагогические способности ru_RU
dc.title Професійна майстерність виклачада як умова ефективного дидактичного процесу в університеті ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics