Випуск 21 (3)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; ...
 • Франків, Д. М. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Метою статті стало дослідження проблеми співвідношення Божественної та людської волі як джерел єврейського права.
 • Бринов, В. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Метою статті є аналіз марксизму як етики бідних з точки зору християнського реалізму Рейнхольда Нібура.
 • Науменко, Н. В.; Миронченко, С. І.; Козлов, А. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Сьогодні сучасна система вищої освіти ставить завдання неухильно вдосконалювати форми і методи освітнього процесу, максимально наближати його організацію до вимог сучасності, надавати кожному здобувачу освіти якісну й ...
 • Головченко, О. І. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Виклики, які постають у сфері сучасних фармацевтичних послуг, зумовлюють доцільність пошуку й застосування нових підходів до підготовки майбутніх фахівців-фармацевтів у медичних/фармацевтичному закладах вищої освіти (М(Ф)ЗВО) ...
 • Залужна, А. Є.; Веремейчик, С. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  У сучасних умовах інтерес до розуміння проблем душі, духу та духовності в дискурсі постмодернового соціокультурного поля України являється надзвичайно актуальним. Тому для дослідників трансцендентного досвіду висвітлення ...
 • Дубініна, В. О. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Проблематика герменевтики, принципи інтерпретації культурних феноменів виявилися затребувані в історії, філології, мистецтвознавстві, дослідженнях культури, літературознавстві та різноманітних прикордонних дисциплінах. У ...
 • Подолякіна, О. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Метою статті є оцінити перспективи акцентованої змістової, методологічної та ціннісної орієнтації сучасної освіти на глобальний масштаб її завдань на прикладі аналізу діяльності Римського клубу.
 • Дзвінчук, Д. І.; Озьмінська, І. Д. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020)
  Стаття присвячена основним трендам у сфері освіти як основи людського капіталу. Звертається увагу на сучасні глобальні тенденції розвитку та їх значення для освіти в Україні.