Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Михайліченко, М. В.
dc.date.accessioned 2012-01-03T22:53:17Z
dc.date.available 2012-01-03T22:53:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Михайліченко М. В. Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг / М. В. Михайліченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.180-185. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/284
dc.description Mykhailichenko M. V. Ranking as a mechanism of assessment of education service quality. ru_RU
dc.description.abstract У статті обґрунтовано рейтингування як механізм регламентації діяльності вищих навчальних закладів та системи забезпечення якості освіти. Проаналізовано світовий досвід рейтингової системи оцінки університетів, встановлено основні критерії рейтингів. Охарактеризовано сучасний стан вищої освіти України та можливі шляхи входження українських ВНЗ до світової системи рейтингів. ru_RU
dc.description.abstract В статье рассмотрен рейтинг как механизм регламентации деятельности высших учебных заведений и системы обеспечения качества образования. Анализируется мировой опыт рейтинговой системы оценки университетов, установлены основные критерии рейтингов. Дана характеристика современному состоянию высшего образования Украины и возможным путям вхождения отечественных ВУЗов в мировую систему рейтингов. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject якість вищої освіти ru_RU
dc.subject рейтинг ru_RU
dc.subject критерії рейтингів ru_RU
dc.subject світові рейтинги ru_RU
dc.subject типи вітчизняних рейтингів ru_RU
dc.subject державна акредитація ru_RU
dc.subject визнання ru_RU
dc.subject качество высшего образования ru_RU
dc.subject рейтинг ru_RU
dc.subject критерии рейтингов ru_RU
dc.subject мировые рейтинги ru_RU
dc.subject типы отечественных рейтингов ru_RU
dc.subject государственная аккредитация ru_RU
dc.subject признание ru_RU
dc.title Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics