Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Принцип серійності: парадокс невизначеного регресу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гончаренко, К. С.
dc.date.accessioned 2020-03-24T16:54:58Z
dc.date.available 2020-03-24T16:54:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Гончаренко, К. С. Принцип серійності : парадокс невизначеного регресу / К. С. Гончаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 41 (54). – С. 101-107. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27728
dc.description.abstract Джон В. Данн в роботі «Серійний універсам» зображує пасаж, який може виступити преамбулою даного дослідження. Художник втікає з психіатричної лікарні для того, аби намалювати картину «всього життя»: відтворити та зафіксувати в зображенні всю світобудову. Він ставить свого мольберта у відкритому полі і береться до роботи. Коли автор завершив зображувати все, що бачив навколо себе, його пройняло відчуття незадоволення: чогось на картині бракувало. Через деякий час митець зрозумів чого саме не вистачало – не вистачало його самого, того, хто власне і пише картину. Він відсуває мольберт подалі і кличе сільського хлопчину, щоб той позував. Таким чином, він зображує себе вписаного в картину світобудови. Але й даний варіант картини його не задовольняє. Не вистачало його самого, вписаного в картину світобудови, та на якій зображений він сам, що пише картину світобудови. Довелося знову відсувати мольберт. Відповідно, кількість можливих серій нескінченна, і може бути обмежена лише автором (або, як у випадку з Дж. В. Данном, Абсолютним Спостерігачем, що рухається в Абсолютному Часі). Отже, серія, серійність – це ті концепти, які, з одного боку, апелюють до мислення та методології, а з іншого - унаочнюють конкретні події чи ситуації (наприклад, серія книг, серійність кінотексту тощо). Серійність – це насамперед характер підходу до структурування подій, явищ, реальності, часу. Але навіть в тих випадках, коли фігурує серія, серійність, вони не завжди є доречними, або навпаки, очевидно не прослідковуються, оскільки, для того, аби їх задіяти, варто розуміти структуру самої внутрішньої логіки формування цих явищ. ua
dc.description.abstract Джон Уильям Данн в работе «Серийный универсум» изображает следующий пассаж. Один художник убегает из психиатрической клиники для того, чтобы нарисовать картину «всей жизни»: воспроизвести и зафиксировать в изображении все мироздание. Он ставит свой мольберт в открытом поле и принимается за работу. Когда уже было изображено все, что он видел вокруг себя, его проняло чувство неудовлетворенности: чего-то на этой картине не доставало. Позже он понял чего именно не достает: не доставало его самого, того, кто, собственно, и пишет картину. Он отодвинул мольберт подальше, позвал сельского мальчика, чтобы тот позировал. Таким образом, он нарисовал себя вписанного в картину мироздания. Но и данный вариант картины его не удовлетворил. Не хватало его самого, вписанного в картину мироздания, на которой изображен он сам, пишущий картину мироздания. Пришлось снова отодвигать мольберт. Соответственно, количество возможных серий бесконечна, и может быть ограничена только автором (или, как в случае с Дж. В. Данном, Абсолютным наблюдателем, движущимся в Абсолютном Времени). Итак, серия, серийность – это те концепты, которые, с одной стороны, апеллируют к мышлению и методологии, а с другой - наглядно демонстрируют конкретные события или ситуации (например, серия книг, серийность кинотекста т.д.). Серийность – это прежде всего характер подхода к структурированию событий, явлений, реальности, времени. Но даже в тех случаях, когда фигурирует серия, серийность, они не всегда уместны, или наоборот сложно уловимы, поскольку, для того, чтобы их задействовать, следует понимать структуру самой внутренней логики формирования этих явлений (серия, серийность). ua
dc.description.abstract The whole paradox of the principle of seriality is that the series is something that always carries an infinite (semantic) doubling. Which, on the one hand, is determined by the internal logic of meaning, and on the other, is motivated by the heterogeneity of external manifestations. Seriality is a reflection of the true state of things or events and their dual nature. Seriality is defined as the presence of two series (the deployment of singularity through the intrinsic embeddedness of duality) and the «empty cell» with the meaning between them, which makes it possible to have a «new subject» as a practical consequence of structuring. The «empty cell» of the serial corresponds to what Gilles Deleuze after Jacques Lacan called «a place without a passenger». The series should always have an «empty cell» or «a place without a passenger», since they provide each successive episode, each successive series with a common logic. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject серія ua
dc.subject «серійне мислення» ua
dc.subject серійність ua
dc.subject подвоєння ua
dc.subject розрізнення ua
dc.subject «текст в тексті» ua
dc.subject «картина в картині» ua
dc.subject серійність часу ua
dc.subject «місце без пасажира» ua
dc.subject серия ua
dc.subject «серийное мышление» ua
dc.subject серийность ua
dc.subject удвоение ua
dc.subject различия ua
dc.subject «текст в тексте» ua
dc.subject серийность времени ua
dc.subject «место без пассажира» ua
dc.subject series ua
dc.subject «serial thinking» ua
dc.subject seriality ua
dc.subject doubling ua
dc.subject differences ua
dc.subject «text in text» ua
dc.subject seriality of time ua
dc.subject «seat without a passenger» ua
dc.subject.classification 1 (091) ua
dc.title Принцип серійності: парадокс невизначеного регресу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics