Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особливості формування англомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів магістрів економічних спеціальностей

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Липська, І. І.
dc.contributor.author Мединська, С. І.
dc.date.accessioned 2011-12-28T00:51:43Z
dc.date.available 2011-12-28T00:51:43Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Липська І. І., Мединська С. І. Особливості формування англомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів магістрів економічних спеціальностей / І. І. Липська та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.144-148. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/275
dc.description Lypska I. I., Medynska S. I. The Peculiarities of Forming English Lexical Competence for Oral Speech Skills Development of Master’s Students in Economics. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглянуто актуальне питання методики викладання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах – проблема навчання економістів-магістрів професійно спрямованого усного спілкування. Зазначено типові ситуації ділового спілкування на заняттях з іноземної мови. Розглянуто психологічні труднощі при формуванні усномовленнєвої компетенції у студентів- економістів останнього року навчання. ru_RU
dc.description.abstract В статье рассмотрены проблемы обучения экономистов-магистров профессионально направленному устному общению. Определены типичные ситуации делового общения на занятиях иностранного языка, рассмотрены психологические трудности при формировании устноречевой компетенции у студентов-экономистов последнего года обучения. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject ділове спілкування ru_RU
dc.subject психологічні труднощі ru_RU
dc.subject економісти-магістри ru_RU
dc.subject деловое общение ru_RU
dc.subject формування усномовленнєвої компетенції. ru_RU
dc.subject психологические трудности ru_RU
dc.subject экономисты-магистры ru_RU
dc.subject формирование устноречевой компетенции ru_RU
dc.title Особливості формування англомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів магістрів економічних спеціальностей ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics