Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Дизайн як фундаментальня загальноосвітня дисципліна та його місце у системі загальної освіти

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Лебедєв, Д. В.
dc.date.accessioned 2011-12-28T00:37:13Z
dc.date.available 2011-12-28T00:37:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Лебедєв Д. В. Дизайн як фундаментальня загальноосвітня дисципліна та його місце у системі загальної освіти / Д. В. Лебедєв // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.140-144. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/274
dc.description Lebedev D. V. Designed as a fundamental educational disciplines, and its place in the general education system. ru_RU
dc.description.abstract Матеріал статті присвячений історії та теорії упровадження дизайн освіти у школах індустріально-розвинених країн У ній аналізується історичний досвід по організації викладання дизайну, як складової частини загальноосвітньої підготовки у школах Англії та Японії. ru_RU
dc.description.abstract Материал статьи посвящен анализу истории и теории внедрения дизайнерского образования в школах индустриально развитых стран. В ней анализируется исторический опыт по организации преподавания дизайна, как составляющей части общеобразовательной подготовки в школах Англии и Японии. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject дизайн-освіта ru_RU
dc.subject проектна культура ru_RU
dc.subject дизайн у змісті трудової підготовки ru_RU
dc.subject проектна діяльність ru_RU
dc.subject дизайн-образование ru_RU
dc.subject проектная культура ru_RU
dc.subject дизайн в содержании трудовой подготовки ru_RU
dc.subject проектная деятельность ru_RU
dc.title Дизайн як фундаментальня загальноосвітня дисципліна та його місце у системі загальної освіти ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics