Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Про використання комп'ютера для організації та оцінки якості індивідуальної роботи з вищої математики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Закусило, А. І.
dc.date.accessioned 2011-12-27T23:26:12Z
dc.date.available 2011-12-27T23:26:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Закусило А. І. Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань / А. І. Закусило // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.89-93. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/266
dc.description Zakusilo A. I. On computer use for organization and grade of individual work quality on higher mathematics. ru_RU
dc.description.abstract Висвітлено деякі тенденції та особливості комп’ютеризації сучасної математичної освіти. Запропоновано метод і наведено приклад комп’ютерної реалізації ідеї параметризації типових задач для розробки комплексу індивідуальних завдань з вищої математики та для перевірки якості їх виконання. ru_RU
dc.description.abstract Освещено некоторые тенденции и особенности компьютеризации современного математического образования. Предложен метод и приведён пример компьютерной реализации идеи параметризации типичных задач для разработки комплекса индивидуальных заданий по высшей математике и для проверки качества их выполнения студентами. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject комп’ютер ru_RU
dc.subject вища математика ru_RU
dc.subject викладання ru_RU
dc.subject індивідуальні завдання ru_RU
dc.subject параметризація ru_RU
dc.subject компьютер ru_RU
dc.subject высшая математика ru_RU
dc.subject преподавание ru_RU
dc.subject индивидуальные задания ru_RU
dc.subject параметризация ru_RU
dc.title Про використання комп'ютера для організації та оцінки якості індивідуальної роботи з вищої математики ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics