Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

До питання реципієнтських аудиторій як провідного орієнтира в професійній діяльності журналістів та редакторів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Марків, Олександра Тимофіївна
dc.date.accessioned 2019-11-20T11:43:52Z
dc.date.available 2019-11-20T11:43:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Марків, О. Т. До питання реципієнтських аудиторій як провідного орієнтира в професійній діяльності журналістів та редакторів / О. Т. Марків // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди, Схід.-Європ. ін-т психології, Ін-т проблем виховання НАПН України ; редкол. : І. П. Маноха (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : Гнозис, 2014. - Вип. 9 : Дод. 4 до Вип. 31 "Гуманітар. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди". - С. 242-247. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26353
dc.description.abstract Стаття присвячена питанню реципіттських аудиторій як регулятора комунікативних процесів у суспільстві та як чинника формування інформаційного контенту сучасних медіа. Розглядаються проблеми психологічних і комунікативних ефектів, взаємозв’язок між ними, ідеологічних впливів мас-медіа, комунікативних бар’єрів та шляхів їх подолання. ua
dc.description.abstract Статья посвящена вопросу реципиентских аудиторий как регулятора коммуникативных процессов в обществе и как фактора формирования информационного контента современных медиа. Рассматриваются проблемы психологических и коммуникативных эффектов, взаимосвязь между ними, идеологических влияний масс-медиа, коммуникативных барьеров, и путей их преодоления. ua
dc.description.abstract The article is devoted the question of user of mas-media as a regulator of communicative processes in society and as a forming factor informative content of modern medias. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ua
dc.subject реципієнтська аудиторія ua
dc.subject комунікативний ефект ua
dc.subject журналіст ua
dc.subject редактор ua
dc.subject інформація ua
dc.subject реципиентская аудитория ua
dc.subject коммуникативный эффект ua
dc.subject журналист ua
dc.subject редактор ua
dc.subject информация ua
dc.subject user of mas-media ua
dc.subject communicative effect ua
dc.subject journalist ua
dc.subject editor ua
dc.subject information ua
dc.subject.classification 007 : 304:659.3 ua
dc.title До питання реципієнтських аудиторій як провідного орієнтира в професійній діяльності журналістів та редакторів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics