Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Пастирсько-соціальна допомога людям похилого віку із когнітивними порушеннями, як актуальна проблема сьогодення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Супрун, Микола Олексійович
dc.contributor.author Гладченко, Ірина Вікторівна
dc.date.accessioned 2019-10-15T07:13:23Z
dc.date.available 2019-10-15T07:13:23Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Супрун, М. О. Пастирсько-соціальна допомога людям похилого віку із когнітивними порушеннями, як актуальна проблема сьогодення / М. О. Супрун, І. В. Гладченко // Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 3 квітня 2019 року / під ред. В. М. Синьова, К. О. Островської. – Львів : Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2019. – С. 49-55. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25888
dc.description 1. Болтенко В. В. Изменения личности у престарелых, проживающих в домах-интернатах. Автореферат на соискание ученой степени кандидата психологических наук. - М.: Изд-во МГУ. - 1980. 2. Гладченко І. В., Супрун М. О. Формування духовнозбережувальної компетенції в дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах дошкільного корекційно-розвивального простору // Труди КДА, 2015. – № 22. – С. 303-309. 3. Кушнарьов С. В. Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії. – К.: Інститут проблем виховання НАПН України, 2005. – 246 с. 4. Супрун М. О. Людина із особливими потребами у сфері пастирської служби // Труди КДА, 2013. – № 18. – С. 333-340. 5. Супрун М. О. Педагогіка : підручник для духовних і світських закладів освіти – К. : КДА, 2018. – 400 с. 6. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. - 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. — 296 с. 7. Suprun N. Pedagogy as an academic discipline in the context of religious education // Proceedings of the Kiev Theological Academy. - 2011. - No.15. – P. 323-333. ua
dc.description.abstract У статті розкрито актуальність та особливості пастирсько-соціальної допомоги людям похилого віку із когнітивними порушеннями, схарактеризовано концепцію селективної оптимізації життєдіяльності людей похилого віку з компенсацією соціальних амортизаторів. ua
dc.description.abstract The article reveals the urgency and features of pastoral and social assistance to the elderly with cognitive impairments, the concept of selective optimization of the life of the elderly with the compensation of social shock absorbers is described. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Друкарня «Справи Кольпінга в Україні» ua
dc.subject літня людина ua
dc.subject процес старіння ua
dc.subject духовні цінності ua
dc.subject виховання ua
dc.subject пастирська опіка ua
dc.subject особи з порушеннями інтелектуального розвитку ua
dc.subject elderly man ua
dc.subject aging process ua
dc.subject spiritual values ua
dc.subject upbringing ua
dc.subject pastoral care ua
dc.subject people with intellectual disabilities ua
dc.title Пастирсько-соціальна допомога людям похилого віку із когнітивними порушеннями, як актуальна проблема сьогодення ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics