Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Джерела права в державах континентального і загального права: проблеми їх детермінації

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Білозьоров, Є. В.
dc.date.accessioned 2019-10-02T13:26:18Z
dc.date.available 2019-10-02T13:26:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Білозьоров, Є. В. Джерела права в державах континентального і загального права : проблеми їх детермінації / Є. В. Білозьоров // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 22. - С. 120-127. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25755
dc.description.abstract Стаття присвячена сучасному розумінню джерел права в романо-германській та англосаксонській правових сім’ях. Визначаються тенденції розвитку джерел права України, на підставі чого автором пропонується розгляд категорії “джерела права” у вузькому і широкому аспектах. Автором сформульовані зміни в національне законодавство, що спрямовані на його вдосконалення. ua
dc.description.abstract The article is dedicated to the modern understanding of the sources of law in the Roman-German and Anglo-Saxon legal systems. In the article identified t he trends of the sources of law of Ukraine and on the grounds of these the author offers to review the category “sources of law” in the narrow and broad meanings. The author suggests changes to national legislation directed on it improvement. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject джерела права ua
dc.subject романо-германська правова сім’я ua
dc.subject англо-саксонська правова сім’я ua
dc.subject нормативно-правовий акт ua
dc.subject нормативний договір ua
dc.subject правовий звичай ua
dc.subject судовий прецедент ua
dc.subject джерела права України ua
dc.subject Sources of law ua
dc.subject Roman-Germanic legal system ua
dc.subject Anglo-Saxon legal system ua
dc.subject the legal act ua
dc.subject law treaty ua
dc.subject legal practice ua
dc.subject judicial precedent ua
dc.subject the sources of law in Ukraine ua
dc.subject.classification 34.028:340.114 ua
dc.title Джерела права в державах континентального і загального права: проблеми їх детермінації ua
dc.title.alternative Sources of law in the continental and common law: problems of their determination ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics