Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття І. Онтологічні засади номадичного мислення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Горбунова, Л.
dc.date.accessioned 2013-03-30T23:46:15Z
dc.date.available 2013-03-30T23:46:15Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Горбунова Л. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття І. Онтологічні засади номадичного мислення / Л. Горбунова // Філософія освіти: наук. часопис. - 2008. № 1-2(7)/Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. - С. 45-60 ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2534
dc.description.abstract Досліджуючи теперішній етап в історії сучасності, бажаючи осягнути і виразити характер нинішнього як пере­хідного, ми, слідом за 3. Бауманом, звер­таємося до метафор «плинності», «рідко­го стану», які найбільш вдало відбивають нестабільність, постійну мінливість, розмивання стійких структур, індивідуалізацію, розгор­тання інформаційних потоків та становлення мережевої організації соціальних процесів. Як можливо мислення в ситуації перманентної процесуальності, що вислизає, ухиляється не тільки від аналізу, але й від фіксації? Які освітні стратегії можуть бути релевантними в контексті «вислизаючого» міжбуття? Намагаючись відповісти на ці запитання, ми звертаємося до проекту номадології Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі, що містить багатий смислотворчий потенціал та еври­стичне значення для досліджень в царині філософії освіти. ru_RU
dc.description.abstract Examining the current period of contemporary history, with intentions to understand and express the nature of the nowadays as a transitional period, we appeal to a metaphor of Z. Bauman's "fluidity" ("Liquid Modernity"), "liquid state", which describes the instability, constant changeability, diffusion of stable structures, development of informational flows and becoming of network organization of social processes in the best possible way. How could thinking be possible in the situation of permanent processuality, by escaping not only from analysis, but also from fixation? Which educational strategies can be relevant in the context of "escaping" between Being. Trying to answer these que­stions, we appeal to the project of nomadology suggested by G. Deleuze and F. Guattari, with its powerful creative potential and heuristic significance for researches in the philosophy of education. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject номадизм ru_RU
dc.subject стратегія ru_RU
dc.subject nomadism ru_RU
dc.subject strategy ru_RU
dc.title Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття І. Онтологічні засади номадичного мислення ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics