Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Впровадження оздоровчих технологій у процес занять із фізичного виховання учнівської та студентської молоді

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Фоменко, О. В.
dc.contributor.author Бойченко, А. В.
dc.contributor.author Фоменко, В. Х.
dc.contributor.author Сичов, Д. В.
dc.date.accessioned 2019-04-05T08:35:46Z
dc.date.available 2019-04-05T08:35:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Впровадження оздоровчих технологій у процес занять із фізичного виховання учнівської та студентської молоді / О. В. Фоменко, А. В. Бойченко, В. Х. Фоменко, Д. В. Сичов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 200-203. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24027
dc.description.abstract У статті розглянуто результати експериментальних досліджень розроблених авторських програм "Фітнес-мікс" і "Футбол – дітям", які розраховані на учнів і студенток, що мають певний досвід рухової діяльності та бажання придбати додаткові необхідні знання, вміння та навички у фітнесі та футболі. Це забезпечило кращий розвиток фізичних і психічних здібностей і поліпшило стан їх здоров’я. Авторські програми складені на чотири роки навчання. Структура експериментальних програм розраховувалися на чотири типи складності навчання та визначалися оволодінням молоддю різними руховими завданнями, а також методичними прийомами. ua
dc.description.abstract В статье рассмотрены результаты экспериментальных исследований разработанных авторских программ "Фитнес-микс" и "Футбол – детям", которые рассчитаны на учеников и студенток, имеющих определенный опыт двигательной деятельности и желание приобрести дополнительные необходимые знания, умения и навыки в фитнесе и футболе. Это обеспечило лучшее развитие физических и психических способностей и улучшило состояние их здоровья. Авторские программы составлены на четыре года обучения. Структура экспериментальных программ рассчитывалась на четыре типа сложности обучения и определялась овладением молодежью различными двигательными задачами, а также методическими приемами. ua
dc.description.abstract The article examines the results of experimental studies of developed author programs "Fitness Mix" and "Football for Children", which are designed for students and students with a certain experience of motor activity and the desire to acquire additional necessary knowledge, skills and abilities in fitness and football. It provided the best development of physical and mental abilities and improved the state of their health. Author’s programs are compiled for four years of study. The structure of experimental programs was calculated on four types of educational complexity and were determined by the mastery of young people by various motor tasks, as well as methodical techniques. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject здоров’я ua
dc.subject програма ua
dc.subject фітнес ua
dc.subject футбол ua
dc.subject студенти ua
dc.subject учні ua
dc.subject технологія ua
dc.subject здоровье ua
dc.subject программа ua
dc.subject фитнес ua
dc.subject студенты ua
dc.subject учащиеся ua
dc.subject технология ua
dc.subject health ua
dc.subject program ua
dc.subject fitness ua
dc.subject football ua
dc.subject students ua
dc.subject technology ua
dc.subject.classification 378.147:796.412.2 ua
dc.title Впровадження оздоровчих технологій у процес занять із фізичного виховання учнівської та студентської молоді ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics