Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Використання нетрадиційних форм організації навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх економістів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Чорна, І. І.
dc.date.accessioned 2019-04-03T10:27:37Z
dc.date.available 2019-04-03T10:27:37Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Чорна, І. І. Використання нетрадиційних форм організації навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх економістів / І. І. Чорна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 216-219. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23989
dc.description.abstract У статті порушено проблему важливості використання нетрадиційних форм організації навчання майбутніх економістів іноземної мови. Обґрунтовано важливість проведення занять з іноземної мови з урахуванням нетрадиційних елементів, таких як професійні ділові ігри, перегляд відео мовою оригіналу, створення проектів. Здійснено спробу довести, що в процесі підготовки майбутніх фахівців з економіки у вищому навчальному закладі проведення занять з іно- земної мови нетрадиційної форми зумовлює розвиток творчих здібностей, винахідливості, швидкого засвоєння знань у студентів, а також сприяє ефективному формуванню їхнього саморозвитку, самопроектування, породжує бажання до самоосвіти. Визначено, що використання нетрадиційних форм організації навчання на заняттях з іноземної мови є важливою умовою для формування професійної мобільності майбутніх економістів. ua
dc.description.abstract The article raises the problem of the importance of using non-traditional forms of training for future economists of a foreign language. The importance of conducting classes in a foreign language based on non-traditional elements, such as professional business games, video in the original language, project creation, is substantiated. An attempt has been made to prove that, in the process of preparing future specialists in economics in higher educational institutions, conducting classes in a foreign language of an unconventional form determines the development of creative abilities, ingenuity, rapid assimilation of knowledge among students, and also promotes the effective formation of their self-development, self-design, creates a desire for self-education. It is determined that the use of non-traditional forms of organization of training in foreign language classes is an important condition for the formation of professional mobility of future economists. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject нетрадиційні форми організації навчання ua
dc.subject заняття з іноземної мови ua
dc.subject майбутні економісти ua
dc.subject формування професійної мобільності ua
dc.subject процес навчання ua
dc.subject non-traditional forms of organization of training ua
dc.subject classes in a foreign language ua
dc.subject future economists ua
dc.subject formation of professional mobility ua
dc.subject learning process ua
dc.subject.classification 378. 147 ua
dc.title Використання нетрадиційних форм організації навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх економістів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics