Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів харчових технологій на засадах компетентнісного підходу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Філімонова, І. А.
dc.date.accessioned 2019-04-02T11:03:33Z
dc.date.available 2019-04-02T11:03:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Філімонова, І. А. Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів харчових технологій на засадах компетентнісного підходу / І. А. Філімонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 196-199. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23961
dc.description.abstract У статті розкриваються основні підходи до визначення педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти. Зважаючи на результати дослідження та обмежуючись умовами визначеного вищого педагогічного закладу, автор пропонує власне бачення педагогічних умов на засадах компетентнісного підходу: створення мотиваційно-ціннісного середовища в навчальному процесі; розширення когнітивно-діяльнісного складника професійної підготовки майбутніх бакалаврів харчових технологій через використання інтерактивних методів навчання; розвиток особистісних та професійно важливих здібностей, морально-етичне вдосконалення особистості майбутнього фахівця. Визначені педагогічні умови дозволять забезпечити успішний результат та сприятимуть формуванню високого рівня професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій. ua
dc.description.abstract The article reveals the main approaches to the definition of pedagogical conditions for the formation of professional competence of future professionals in vocational education. The author offered his own vision of pedagogical conditions on the basis of the competence approach: the creation of a motivation and value environment in the learning process; expansion of the cognitive-activity component of the professional training of future bachelors of food technologies through the use of interactive teaching methods; the development of personal and professionally important abilities, personality and moral perfection of the personality of the future specialist, which will ensure a successful outcome and contribute to the formation of a high level of professional competence of future bachelors of food technologies. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject професійна освіта ua
dc.subject педагогічні умови ua
dc.subject професійна компетентність ua
dc.subject практична підготовка ua
dc.subject фахові дисципліни ua
dc.subject бакалавр ua
dc.subject pedagogical conditions ua
dc.subject professional competence ua
dc.subject professional education ua
dc.subject bachelor ua
dc.subject specialist-technologist ua
dc.subject.classification 37.08 ua
dc.title Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів харчових технологій на засадах компетентнісного підходу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics