Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Аналіз засобів змішаного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Ткачук, Г. В.
dc.contributor.author Стеценко, Н. М.
dc.date.accessioned 2019-04-02T07:39:38Z
dc.date.available 2019-04-02T07:39:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ткачук, Г. В. Аналіз засобів змішаного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики / Г. В. Ткачук, Н. М. Стеценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 173-176. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23951
dc.description.abstract У статті здійснено аналіз технологій та засобів змішаного навчання як нової форми організації діяльності суб’єктів навчального процесу. Авторами визначено, що засоби навчання є матеріальними об’єктами та використовуються в навчальному процесі в якості носіїв інформації, а також інструментарію діяльності учасників навчального процесу, що застосовуються ними як окремо, так і спільно. Аналіз засобів навчання здійснено за їх приналежністю до традиційного, комп’ютерно-орієнтованого, дистанційного та мобільного навчання. Зазначено, що ефективність традиційних засобів навчання значно зростає в умовах інтеграції з комп’ютерно-орієнтованими. Дистанційні засоби навчання найкраще реалізовані в системах дистанційного навчання LMS, проте, можуть бути використані і зовнішні ресурси у вигляді онлайн-сервісів, засобів комунікації, інших веб-ресурсів. Засоби мобільного навчання можуть бути реалізовані у вигляді мобільних додатків, мобільних сайтів, соціальних мереж, педагогічних програмних засобів, окремого виду контенту, доповненої реальності тощо. ua
dc.description.abstract The article analyzed technologies and means of blended learning as a new form of organization of activity of subjects of educational process. The authors determine that learning tools are material objects and it used in the educational process as information carriers, as well as the tools of the activities of participants in the educational process and used them apart or together. The analysis of the means of training was in accordance to traditional, computer-oriented, distance and mobile training. It was noted that the effectiveness of traditional learning tools increases significantly in terms of integration with computer-oriented tools. Distance learning tools are best implemented in distance learning management system, but can be used online services, communication tools, and other web resources. Mobile learning tools can be implemented in the form of mobile applications, mobile sites, social networks, pedagogical software, a different content, complemented reality, etc. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject змішане навчання ua
dc.subject засоби навчання ua
dc.subject комп’ютерно-орієнтоване навчання ua
dc.subject дистанційне навчання ua
dc.subject мобільне навчання ua
dc.subject мобільний додаток ua
dc.subject система дистанційного навчання ua
dc.subject онлайн-сервіс ua
dc.subject blended learning ua
dc.subject learning tools ua
dc.subject computer-based learning ua
dc.subject distance learning ua
dc.subject mobile learning ua
dc.subject mobile application ua
dc.subject.classification 371.315.7 ua
dc.title Аналіз засобів змішаного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics