Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Хорові твори сучасних авангардних композиторів: методичний аспект

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Піхтар, О. А.
dc.contributor.author Кедіс, О. Ю.
dc.date.accessioned 2019-03-29T14:16:28Z
dc.date.available 2019-03-29T14:16:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Піхтар, О. А. Хорові твори сучасних авангардних композиторів : методичний аспект / О. А. Піхтар, О. Ю. Кедіс // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 159-162. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23938
dc.description.abstract Статтю присвячено висвітленню тих проблемних аспектів, на які варто звертати увагу при виконанні хорових творів авангардного спрямування. Впровадження нових технік композиції, яке відбувається починаючи з другої половини XX ст., супроводжується зміною принципів конструювання музичної тканини. Відбувається перегляд таких понять, як лінія, фон, рельєф, фактура, що можуть набувати принципово іншого трактування при роботі з хоровими партіями. Потребують активного входження в дискурс хорового диригента поняття “стереомонодія”, “полірельєфність”, “мікрополіфонія”. Зазначається зростання вимог до виконавців, які відтепер набагато частіше мають виступати у ролі солістів. Ускладнюються задачі, що постають перед хористами, які мають розширювати навички роботи з вербальним текстом, використовувати граничні межі діапазону, активно залучати новітні техніки та прийоми звуковидобування. Провідну роль у становленні новітнього хорового письма відіграли західні композитори аван- гардного напрямку, традиції яких продовжуються в творчості українських майстрів хорового мистецтва. ua
dc.description.abstract The article is devoted to the coverage of those problematic aspects, which should pay attention to the performance of choral works of the avant-garde direction. The introduction of new technique of composition, which dates back to the second half of the XX century, is accompanied by a change in the principles of constructing musical fabric. There is a review of such concepts as line, background, relief, texture, which can acquire a fundamentally different interpretation when working with choral batches. Need for active inclusion in the discourse of the choir conductor the notion of stereomonody, polirelief, micropolyphonia. There is an increase in requirements for performers, who nowadays are much more likely to act as soloists. Problems faced by the choruses, which need to expand the skills of working with verbal text, use boundary limits of the range, actively involve the latest techniques of sound production. Western composers of the avant-garde direction, whose traditions continue in the work of Ukrainian masters of choral art, played a leading role in the development of the latest choral script. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject хорові твори ua
dc.subject авангард ua
dc.subject композитор ua
dc.subject техніка ua
dc.subject вимоги до виконавців ua
dc.subject хорова фактура ua
dc.subject тембр ua
dc.subject choral works ua
dc.subject avant-garde ua
dc.subject composer ua
dc.subject technique ua
dc.subject requirements for performers ua
dc.subject choral texture ua
dc.subject timbre ua
dc.subject.classification 784.5 ua
dc.title Хорові твори сучасних авангардних композиторів: методичний аспект ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics